Liukenevaa kuitua ärtyvään suoleen?

Tausta

Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS, Irritable Bowel Syndrome) on tavallinen elämänlaatua heikentävä vaiva. Suomalaisista ainakin 5 % sairastaa ärtyneen suolen oireyhtymää eli yli 200 000 kansalaista (Hillilä et al 2007). Vaikka oireyhtymä ei ennakoi syöpää tai mitään muutakaan elämää lyhentävää vakavaa sairautta, se heikentää elämänlaatua ja rasittaa psykologisesti sekä kuormittaa terveydenhuoltoa.

Ärtyvän suolen tyyppioireita ovat toistuvat vatsan turvottelut, vatsakivut ja joko ripuli- tai ummetustaipumus. Diagnoosi perustuu edellä mainittujen oireiden esiintymiseen ja ns. hälytysmerkkien (laihtuminen, anemia,verta ulosteessa jne.) puuttumiseen. Samantyyppisiä oireita voi esiintyä myös laktoosi-intoleranssissa tai keliakiassa, jotka ovatkin syytä poissulkea.

Tutkimusasetelma

Englantilaisessa yleislääkärin vastaanotolla toteutetussa tutkimuksessa kokeiltiin vehnän leseen, ja psyllium-kuidun ja lumeen (riisijauhon) tehoa IBS:n oireisiin. Kutakin annettiin 10 grammaa päivässä. Tutkimus kesti 12 viikkoa, ja siihen osallistui 275 henkilöä. Tutkittavat satunnaistettiin tasaisesti kolmeen ryhmään ja eivätkä he tienneet mitä hoitoa saivat. Tutkimukseen otettiin sekä ripuli- että ummetuspainotteisia IBS-potilaita.

Tulokset

Liukenevaa psyllium-kuitua saaneet kokivat useammin oireiden merkittävää lievenemistä. Lumelääkkeellä 35 % koki oireiden lievenevän, kun taas psylliumilla 57 % jo 1 kk hoidon alusta, mutta myös hoidon loppuessa kolmen kuukauden kohdalla. Psyllium-kuitua saaneilla oli siis 60 % suurempi todennäköisyys saada selvä oireiden lievitys kuin lumetta saaneilla. Vehnän lese paransi oireita vasta kolmen kuukauden jälkeen, mutta tämäkin hyöty hävisi tarkemmassa tilastoanalyysissä. Potilaista n. 40 % jätti tutkimuksen kesken ennenaikaisesti. Myös oireiden vaikeus lieveni psyllium-kuidulla, mutta ei vehnän leseellä.

Pohdinta

Kuitua käytetään usein ummetuspainotteisen IBS:n hoidossa. Tämä tutkimus osoittaa, että liukeneva kuitu, ainakin psyllium, lievittää oireita paremmin kuin lume tai vehnän lese. Olisiko tulos vielä parempi jos tutkimukseen olisi valittu vain ummetuspainotteiset potilaat jäi epäselväksi. Vehnän lesettä ei tämän tutkimuksen mukaan voisi suositella IBS:n hoitoon. Ihmehoito ei ole psyllium-kuitukaan, sillä kolme kuukautta kuidun aloittamisen jälkeen vain n. 30 % psyllium-potilaista koki enää oireiden lievitystä (vs n. 10 % lumeella), eivätkä potilaat ilmoittaneet elämänlaatunsa parantuneen tutkimuksen aikana. Muissa viimeaikaisissa tutkimuksissa myös probiootit ovat lievittäneet joissain määrin oireita, erityisesti turvotusta.

Bijkerk CJ et al. Soluble or insoluble fibre in irritable bowel syndrome in primary care? Randomised placebo controlled trial. BMJ. 2009 Aug 27;339:b3154