Uutiset

HMB ja lihasmassa

HMB on beeta-hydroksi-beeta-methyylibutyraatti, joka syntyy leusiini-aminohapon aineenvaihduntatuotteena elimistössä. Sitä käytetään myös lisäravinteena varsinkin voimaharjoittelijoiden piirissä palautumiseen ja lihasten kasvun nopeuttamiseen. HMB:n vaikutuksista elimistössä on julkaistu meta-analyysi. Siinä havaittiin, että HMB kehitti alaraajojen voimaa henkilöillä, jotka eivät olleet aikaisemmin harrastaneet voimalajeja. Lihasmassassa ei havaittu muutoksia. Jostain syystä HMB:llä saattaa olla …
Uutiset

C-vitamiini yhteydessä vahvempiin luihin

C-vitamiinin vaikutuksia syöpään ja sydän- ja verisuonitauteihin on tutkittu paljon, mutta C-vitamiinin vaikutuksista luustoon on vähemmän tietoa. Amerikkalaisessa Framingham-tutkimuksessa selvitettiin eri C-vitamiinin saantitasojen vaikutusta osteoporoosiin 17 vuoden seurannassa. Tutkimuksessa havaittiin, että runsaasti C-vitamiinia saaneilla oli vähemmän lonkka- ja nikamanmurtumia kuin henkilöillä, jotka saivat vähiten C-vitamiinia.
Uutiset

Suuriannoksinen L-arginiini ja tupakka

L-arginiinin on havaittu parantavan endoteelin toimintaa ja valtimoiden kykyä laajentua. Ateenalainen tutkijaryhmä selvitti tutkimuksessaan suuriannoksisen l-arginiinin vaikutuksia endoteeliin ja valtimoiden laajentumiseen tupakoitsijoilla. Tutkimuksessa havaittiin, että suuri annos l-arginiinia esti tupakoinnin aiheuttaman valtimoiden jäykistymisen ja paransi valtimoiden laajentumiskykyä. Koska arginiinin pidempiaikaisesti käytöstä epäillään tulevan haittavaikutuksia, ei arginiinia ainakaan nykyisen tutkimusten perusteella …