Maitorasva ei aiheuttanut ongelmia

Tyydyttyneen rasvan vaikutusta sydän- ja verisuoniterveydelle on pidetty haitallisena. Australialainen tutkijaryhmä seurasi maitotuotteiden ja maitorasvan välisiä yhteyksiä sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen. Tutkimuksessa maitotaloustuotteiden käytöllä ei ollut yhteyttä sydän- ja verisuonitautikuolemiin ja täysrasvaisia maitotaloustuotteita käyttäneillä oli selvästi alhaisempi sydän- verisuoniperäisen kuolleisuuden riski. Lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan edelleen.

Ikääntyneille vähemmän kananmunia ja kolesterolia?

Rasvan laadun ja kolesterolin tiedetään olevan yhteydessä sydän- ja verisuoniterveyteen keski-ikäisessä väestössä. Ikääntyneiden osalta rasvan laadun merkityksestä sydän- ja verisuoniterveydelle tiedetään vähemmän. Amerikkalaiset tutkijat selvittivät prospektiivisessä väestötutkimuksessa rasvan sekä kolesterolin välisiä yhteyksiä sydän- ja verisuoniterveyteen. Rasvan laadulla tai määrällä ja sydän- ja verisuonisairastavuudella ei havaittu olevan yhteyttä. Sen sijaan kolesterolin saanti ravinnosta sekä kananmunien syönti oli yhteydessä sydän- ja verisuonisairauden ilmaantumiseen.

Rasvan laadun vaihtaminen kannattaa

Ruokavalion rasvan laadusta käydään kiivasta keskustelua. Amerikkalainen tutkijaryhmä julkaisi meta-analyysin tutkimuksista, jotka ovat tarkastelleet tyydyttyneen rasvan korvaamista monityydyttymättömillä rasvahapoilla (PUFA) ja sen vaikutusta sydän- ja verisuonitautiriskiin. Tyydyttyneen rasvan korvaaminen PUFA:lla näytti vähentävän sydäntapahtumien riskiä. Aiemmat tutkimukset tukevat tätä päätelmää, mutta asia ei ole aivan yksiselitteinen.

Foolihappo eli folaatti

Folaatti eli foolihappo on vesiliukoinen B-ryhmän vitamiini, joka toimii elimistössä koentsyyminä aminohappojen ja nukleotidien aineenvaihdunnassa. Suomalaisten folaatin saanti oli Finravinto-tutkimuksen mukaan vuonna 2007 keskimäärin 20 % alle suositusten. Joissakin...

Sydänpotilaan todella kannattaa muuttaa elintapojaan

Terveelliset elämäntavat kuten säännöllinen liikunta, tupakoimattomuus ja suositusten mukainen ruokavalio suojaavat sydän- ja verisuonitaudeilta. Amerikkalainen tutkijaryhmä tarkasteli elämäntapojen merkitystä toisen sydän- ja verisuonitapahtuman ehkäisyssä ihmisillä, jotka olivat jo sairastaneet sydän- tai aivoinfarktin. Tupakoinnin lopettaminen vähensi uuden sydäninfarktin riskiä 43 prosentilla tutkittavista. Terveellistä ruokavaliota noudattavilla, liikuntaa harrastavilla ihmisillä oli 48 % pienempi riski saada uusi infarkti kuin niillä, jotka eivät sitoutuneet muuttamaan elämäntapojaan. Näiden tulosten perusteella toisen sydän- tai aivoinfarktin ehkäisyssä elämäntapojen muutokset tulisi asettaa yhtä tärkeään asemaan kuin lääkehoidon noudattaminen.

Lisää positiivisia uutisia kaakaosta

Kaakaopavusta valmistetulla tummalla suklaalla ja juomalla on havaittu useita myönteisiä vaikutuksia lyhytaikaisissa tutkimuksissa. Tuoreiden tutkimusten perusteella kaakaolla saattaa olla myönteisiä vaikutuksia mielialaan, dementian syntyyn ja sydänterveyteen.

Tyydyttynyt rasva – ei yhteyttä sydän- tai aivoinfarkteihin?

Suomalainen kuten useiden muidenkin maiden virallinen ravitsemussuositus painottaa tyydyttyneen eläinrasvan vähentämistä. Amerikkalaisessa meta-analyysissä tarkasteltiin tyydyttyneen rasvan saannin ja sydän- ja verisuonitautien yhteyttä. Meta-analyysin mukaan tyydyttyneen rasvan saannin ja sepelvaltimotaudin tai aivohalvausten välillä ei ole yhteyttä.

B-vitamiineista ei etua sydämelle

Korkea veren homokysteiini-pitoisuus on liitetty suurentuneeseen sydäntautivaaraan. B-ryhmän joillakin vitamiineilla on homekysteiiniä alentava vaikutus. Arvostetun Cochrane-verkoston tutkijoiden katsaus osoitti, että B-vitamiinipillereitä syövillä ei ole vähemmän...

Sydäninfarkti ja suklaa

Suklaa sisältää paljon flavonoideja, joiden on ajateltu olevan pääasiallisesti vastuussa verisuoniin kohdistuvista edullisista vaikutuksista. Ruotsalaisen tutkijaryhmän tutkimuksessa seurattiin suklaan syönnin ja sydänperäisten kuolemien välistä yhteyttä. Tutkimus osoitti, että suklaata säännöllisesti käyttävät saattavat selvitä paremmin sydäninfarktista. Tutkimuksessa ei kuitenkaan eroteltu oliko suklaa maito- vai tummaa suklaata. Lisäksi tutkimukseen liittyy paljon sekoittavia tekijöitä, joten lisää tutkimustietoa aiheesta tarvitaan.