Terveelliset elintavat säästävät sinua

Tiedetään, että terveelliset elintavat ovat eduksemme sairauksien välttämisessä. Ristiriitainen ja sirpaleinen tieto saattaa kuitenkin horjuttaa uskoamme ja aiheuttaa hämmennystä. Saksalainen tutkijaryhmä havaitsi kohorttitutkimuksessaan, että terveelliset elämäntavat todella pienentävät riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin ja syöpään. Tupakoimattomuus, normaalipainoisena pysyminen, säännöllinen liikunta ja suositusten mukaisen ruokavalion noudattaminen siis kannattaa.

Ruoka ja laskimotukokset

Ruokavalion ja laskimoverisuonitukosten (laskimotrombien) välisestä yhteydestä tiedetään vähän. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että välimeren ruokavalio, jossa on kohtuullisesti alkoholia, runsaasti kasviksia ja kalaa olisi ehkä hyväksi myös laskimosuonille. Valtimoillehan se on osoitettu hyväksi useaan otteeseen.

Kahvi ei ainakaan haitaksi sydämelle

Kahvin vaikutuksista sydänterveyteen on kiistelty. Vuosikymmeniä sitten oli valloillaan käsitys, että kahvi voisi osaltaan aiheuttaa sydäntauteja. Selitykseksi on esitetty pannukahvin kolesterolia nostavaa vaikutusta ja kofeiinin verenpainetta (ja ehkä endoteelitoimintaa) huonontavaa vaikutusta. Keväällä 2009 on julkaistu kaksi tutkimusta, joissa kummassakaan ei saatu viitteitä kahvin huonoista vaikutuksista. Itseasiassa kahvista näytti olevan jopa hyötyä sydämelle.

Hedelmät ja vihannekset eduksi valtimoiden toiminnalle

Väestötutkimuksissa on havaittu kasvisvoittoisen ruokavalion olevan yhteydessä hyvään sydän- ja verisuoniterveyteen. Brittiläinen tutkijaryhmä selvitti lievästi kohonneesta verenpaineesta kärsivillä koehenkilöillä hedelmien ja kasvisten vaikutusta endoteelin toimintaan ja valtimoiden laajentumiskykyyn. Valtimoiden laajentumisen havaittiin paranevan 6 % jokaista kasvis/hedelmäannoksen lisäämistä kohden. Eniten kasviksia ja hedelmiä käyttävien (6 annosta per päivä) valtimoiden laajentumiskyky parani n. 20 % verrattuna lähtötilanteeseen.

Suuriannoksinen L-arginiini ja tupakka

L-arginiinin on havaittu parantavan endoteelin toimintaa ja valtimoiden kykyä laajentua. Ateenalainen tutkijaryhmä selvitti tutkimuksessaan suuriannoksisen l-arginiinin vaikutuksia endoteeliin ja valtimoiden laajentumiseen tupakoitsijoilla. Tutkimuksessa havaittiin, että suuri annos l-arginiinia esti tupakoinnin aiheuttaman valtimoiden jäykistymisen ja paransi valtimoiden laajentumiskykyä. Koska arginiinin pidempiaikaisesti käytöstä epäillään tulevan haittavaikutuksia, ei arginiinia ainakaan nykyisen tutkimusten perusteella voi suositella sydän- ja verisuoniterveyttä kohentavaksi ravintolisäksi.

Omega-3 rasvahapoista ei lisähyötyä infarktipotilaille

Omega-3 rasvahappojen on todettu hyödyttävän sydäntapahtumien estossa. Saksalainen tutkimusryhmä ei pystynyt kuitenkaan toistamaan tulosta tutkimuksessaan. Tässä tutkimuksessa omega-3 rasvahappojen saanti ei estänyt sydänperäisiä kuolemia, aivohalvauksia, sydäninfarkteja tai rytmihäiriöitä.

Lihaa kohtuudella

Amerikkalainen tutkijaryhmä seurasi lihan kulutuksen merkitystä syöpä- ja sydänkuolemien esiintyvyydessä. Paljon lihaa käyttävät kokivat yli 30 % enemmän kuolemia kuin vain vähän lihaa käyttävät. Myös sydänsairauksia ilmaantui enemmän runsaasti lihaa käyttävillä.

Hyvä juoma Theobroma cacao

Sveitsiläis-amerikkalainen tutkijaryhmä perehtyi kaakaota käsittelevään terveystieteelliseen tutkimukseen. Ihmisillä, jotka kuluttavat paljon kaakaota on havaittu olevan huomattavasti vähemmän sydän- ja verisuonitapahtumia kuin niillä, jotka eivät juo kaakaota juuri lainkaan. Lisäksi pienet eteenpäin suuntautuneet tutkimukset ovat osoittaneet, että reilu kaakaon lisääminen ruokavalioon saattaa parantaa endoteelin toimintaa ja siten verisuonten kykyä laajentua. Kaakaossa on vielä paljon tutkittavaa ja tähänastiset tutkimukset ovat kuitenkin kooltaan pienehköjä tai asetelmiltaan puutteellisia lopullisten johtopäätösten tekemiseksi.

Kahvi – aivoille todellakin eduksi?

Kahvin sydänvaikutuksista on ristiriitaisia tuloksia, eikä aiemmin ole saatu paljoa tietoa kahvin vaikutuksista aivoinfarkteihin. Yhdysvaltalaisessa väestötutkimuksessa havaittiin, että tupakoimattomilla, runsaasti tai kohtuullisesti kahvia juovilla oli pienempi riski sairastua aivoinfarktiin. Tupakoivilla samanlaista yhteyttä ei havaittu.

Taas pahoja takaiskuja lisätyille vitamiineille

Joissakin väestötutkimuksissa on havaittu, että tiettyjen vitamiinien vähäinen saanti on yhteydessä lisääntyneeseen syöpä- ja sydäntautiriskiin. Kuitenkin useat antioksidanttivitamiinien, kuten E- ja C-vitamiinien vaikutusta näihin sairauksiin tutkineet tutkimukset eivät ole saaneet toivotunkaltaisia tuloksia. Ainakaan E- ja C-vitamiineilla, sekä seleenillä ei ole havaittu toistaiseksi terveyshyötyjä.