Kahvi – aivoille todellakin eduksi?

kirjoittanut | 20.02.2009 | Uutiset

Tausta

Kahvilla on väestötutkimuksien mukaan dementialta suojaavaa vaikutusta, onko tämä pelkkä assosiaatio vai syy-yhteys on vielä epäselvää. Kahvin sydänvaikutuksista on ristiriitaisia tuloksia, eikä aiemmin ole paljoa tietoa kahvin vaikutuksista aivoinfarkteihin.

Tutkimusasetelma

Amerikkalainen Harvardin yliopistossa tehty prospektiivinen sairaanhoitajien kohorttitutkimus on selvittänyt 24 vuoden ajalta kahvin käytön ja aivoinfarktien välistä yhteyttä. Tutkimus aloitettiin vuonna 1980 ja siihen osallistui yli 83 000 naista.

Tulokset

Tutkimuksen lopussa huomattiin, että yli 4 kuppia päivässä kahvia juovilla oli 20 % vähemmän aivoinfarkteja kuin niillä jotka eivät juoneet kahvia. Myös pienempi kahvin käyttö näytti olevan eduksi. Kahvista ei näyttänyt olevan samaa hyötyä tupakoitsijoille, mutta ei-tupakoitsijat hyötyivät puolestaan enemmän. Ei-tupakoitsijoiden ja runsaasti kahvia juovien riski saada aivoinfarkti oli -43 % pienempi kuin niiden jotka eivät juoneet kahvia. Lisäksi kofeiiniton kahvi näytti olevan tavalliseen kahviin verrattuna vielä edullisempaa aivoinfarktien kannalta.

Pohdinta

Aiemmin on nähty NHANES-aineistossa, että kahvi ei suojaa sydäntapahtumilta, vaan saattaa jopa lisätä niitä varskinkin tupakkaa pössyttelvillä. Myös tämä aivoinfarktitutkimus osoittaa, että tupakoitsijat eivät saa kahvista samaa hyötyä kuin savuttomat. Ei-tupakoitsijoille kahvista näyttäisi olevan hyötyä aivoinfarktien kannalta. Tutkimus sisältää, kuten aina kohorttitutkimus, mahdollisia virhelähteitä vakioinnista huolimatta. Siten tulosta pitää vielä tulkita hieman maltillisesti, vaikka kyseessä onkin suuri tutkimus.

Lopez-Garcia E, et al. Coffee consumption and risk of stroke in Women. Circulation. 2009 Feb 16.[Epub ahead of print]