Muistitko välimeren ruokavalion?

kirjoittanut | 17.02.2009 | Uutiset

Tausta

Dementia on viheliäinen sairaus, jossa muisti, älylliset toiminnot ja toimintakyky ovat oleellisesti heikentyneet. Dementiaa edeltää usein lievempien muistihäiriöiden aika, joka kestää vuosia. Poikkileikkaustutkimuksissa on havaittu, että välimeren ruokavalio on yhteydessä pienempään dementian esiintymiseen väestötasolla.  Välimeren ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia, kalaa, hedelmiä, palkokasveja, pähkinöitä ja kuitua sekä kohtuullisesti alkoholia.

Tutkimusasetelma

Vahvempaa syy-yhteyttä lähti selvittämään amerikkalainen tutkijaryhmä, joka teki kohorttitutkimuksen New Yorkissa. Tutkimukseen osallistui 1 400 muistitoiminnoiltaan tervettä ja 480 tutkittavaa, joiden muistitoiminnot olivat lievästi heikentyneet. Tutkittavien keski-ikä oli 70 vuotta. Tutkittavien ruokatottumukset selvitettiin aluksi tarkoin ja ne pisteytettiin sen mukaan mitä enemmän ne muistuttivat ”täysveristä” välimeren ruokavaliota. Tutkittavia seurattiin keskimäärin neljän vuoden ajan.

Tulokset

Tutkimuksen lopussa ne, joiden ruokavalio oli välimeren ruokavalioksi luokiteltava koko tutkimusjakson ajan esiintyi dementiaa – 48 % ja lievempiä muistihäiriöitä – 28 % vähemmän kuin niillä, jotka noudattivat vähän kasviksia, paljon tyydyttynyttä rasvaa ja lihaa sisältävää ruokavaliota.

Pohdinta

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että välimeren ruokavalio on hyväksi paitsi sydämelle myös aivoille. Tutkimukseen osallistuneet tutkittavat olivat melko iäkkäitä ja tutkimuksen kesto 4 vuotta. Välimeren ruokavalion terveelliset vaikutukset voisivat olla vieläkin selkeämmät, jos sitä noudatettaisiin keski-iästä, tai jopa lapsuudesta lähtien. Toisaalta kohorttitutkimuksessa on edelleen sekoittavia tekijöitä, joten ei voida täysin poissulkea, että jokin vakioimaton tekijä olisi oleellisesti vaikuttanut tulokseen. Voihan olla, että välimeren ruokavaliota noudattivat ne, jotka noudattivat paremmin muitakin lääkärin määräyksiä (kuten verenpainelääkkeen käyttöä) , ja olivat kerta kaikkiaan paremmin ajan hermolla.

Scarmeas et al. Mediterranean diet and mild cognitive impairment.Arch Neurol. 2009;66(2):216-225.