Kalaa nuorille ja vanhoille

kirjoittanut | 16.03.2009 | Uutiset

Kalan sydänterveyshyödyt ovat tunnetut. Vähemmän on tiedetty kalan vaikutuksesta aivojen toimintaan. Nyt kolme eri tutkimusryhmää on raportoinut kalan ja/tai omega-3 rasvahappojen vaikutuksesta kognitioon eli muistiin ja älyllisiin toimintoihin.

Ensimmäinen tutkimus oli etelä-afrikkalainen koululaistutkimus. Siinä kahdelle eri koululaisryhmälle annettiin kahta erilaista leipää. Toinen ryhmä sai kalajauholla rikastettua leipää (sisälsi paljon omega-3 rasvahappoja) ja toinen lumejauheella rikastettua leipää. Koe oli satunnaistettu eteenpäin suuntautuva tutkimus ja siihen osallistui yhteensä 183 lasta 6 kk ajan. Tutkimuksen päätyttyä ”kalaleipää” saaneiden ryhmässä luku- ja muistitehtävien suorittaminen sujui hieman paremmin kuin vertailuryhmässä.

Ruotsalaiset puolestaan tutkivat poikkileikkaustutkimuksen keinoin vuonna 2000 ilmoitetun kalan käytön ja älykkyyden välistä yhteyttä armeijassa kolme vuotta myöhemmin. Tutkimukseen osallistui 3972 nuorta miestä. Tutkijat havaitsivat armeijan älykkyystesteissä suoriutumisella ja kalan syönnillä olevan selvän yhteyden. Ne jotka söivät kalaa useammin kuin kerran viikossa pärjäsivät älyllisissä tehtävissä hieman paremmin. Ero oli olemassa sekä vähän että runsaasti koulutettujen henkilöiden ryhmässä, koulutus ei siis selittänyt eroa.

Englantilaiset tutkijat puolestaan testasivat älyllisten toimintojen ja kalan käytön yhteyttä iäkkäillä erääseen Opal-tutkimukseen osallistumisen lähtötilanteessa, kyseessä oli siis poikkileikkaustutkimus. Tutkimukseen rekrytoitiin 867 yli 70-vuotiasta henkilöä. Tutkijat mittasivat älyllisiä toimintoja useilla eri menetelmillä ja kalan käyttö selviteltiin kyselyllä. Tutkijat havaitsivat, että useammin kalaa käyttävillä oli paremmat älylliset toiminnot kuin niillä, jotka käyttivät kalaa vähän. Nyt näitä henkilöitä seurataan pidemmän aikaa ja osalle annetaan omega-3 rasvahappoja ja tämän Opal-tutkimuksen tulokset raportoitaneen muutaman vuoden kuluttua.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kalalla saattaa olla mielenkiintoisia vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin. Näistä saataneen uutta tietoa lähivuosina. Kalan terveyshyödyt kaikkinensa vaikuttavat melko vakuuttavilta.

Aberg MA et al. Fish intake of Swedish male adolescents is a predictor of cognitive performance. Acta Paediatr. 2009 Mar;98(3):555-60. Epub 2008 Oct 29

Dalton A at al. A randomised control trial in schoolchildren showed improvement in cognitive function after consuming a bread spread, containing fish flour from a marine source. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2009 Feb 5.

Dangour AD et al. Fish Consumption and Cognitive Function among Older People in the UK: Baseline Data from the Opal Study. J Nutr Health Aging. 2009;13(3):198-202.