Lihaa kohtuudella

Tausta

Liha on ravintoarvoltaan rikasta. Siinä on paljon mm. sinkkiä, rautaa ja proteiinia. Lihasta puuttuu esim. vesiliukoisia vitamiineja, hiilihydraatteja ja kuituja. Runsasrasvainen liha saattaa olla merkittävä tyydyttyneen rasvan lähde joidenkin henkilöiden ruokavaliossa.

Tutkimusasetelma

Amerikkalainen tutkijaryhmä seurasi tutkimuksessaan lähes puolen miljoonan henkilön kohorttia ja heidän lihan käyttöään kymmenen vuoden ajan. Samalla seurattiin muitakin riskitekijöitä kuten tupakointia, alkoholin, vihannesten ja hormonikorvaushoidon käyttöä jne. Koehenkilöt jaettiin lihan käytön suhteen viiteen luokkaan (kvinttiiliin). Henkilöt olivat lähtötilanteessa 50-70 -vuotiaita.

Tulokset

Kymmenen vuoden seurannan jälkeen paljon lihaa käyttävät (ylin viidennes) kokivat reilu 30 % enemmän kuolemia kuin ne jotka kuuluivat lihan käytön alimpaan kvinttiiliin. Sekä syöpä- että sydänkuolemia oli vähemmän niukemmin lihaa käyttävillä. Eniten lihaa käyttävien ryhmässä myös sydäntauteja ilmaantui sekä miehillä että naisilla enemmän kuin vähiten lihaa käyttävillä. Keskimääräisen lihankulutuksen omaavilla (keskimmäinen viidennes) näytti olevan samankaltainen riski kuolemalle ja sydäntapahtumille kuin alimmassa lihankäyttöryhmässä. Muiden tekijöiden vaikutus suodatettiin pois vakiointimenetelmällä.

Pohdinta

Eniten lihaa syövien viidennes söi lihaa n. 140 g päivässä. Se ei tunnu kovin paljolta, eikä vastaa kuin yhtä pihviä per päivä. Vähiten lihaa saaneiden päivän lihan saanti oli n. 25 grammaa.

Lihan syönnissäkin kannattaa pitää siis kohtuus ja painottaa mieluummin kasvisten määrää ruokavaliossa.

Sinha R et al. Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people. Arch Intern Med. 2009;169(6):562-571.