Tee ja aivoterveys

Tausta

Viime aikoina on tihkunut hyviä uutisia kahvin vaikutuksesta aivohalvauksiin ja dementiaan. Teenjuojia saattaa kiinnostaa onko tee yhtä hyvä, huonompi vai parempi aivohalvauksien kannalta.

Tutkimusasetelma

Yhdysvaltalaiset tutkijat tekivät meta-analyysin teen vaikutuksista aivohalvauksiin. He penkoivat teen käytön ja aivohalvauksien välisiä yhteyksiä selvittäneitä tutkimuksia ja tekivät niistä eräänlaisen synteesin, meta-analyysin. Käsittelyyn sisällytettiin 9 eri tutkimusta, jotka käsittivät kaikkiaan yli 190 000 potilasta, joista lähes 4400 oli saanut aivohalvauksen.

Tulokset

Henkilöillä, jotka kuluttivat kolme kuppia tai enemmän teetä päivässä oli -21 % pienempi riski sairastua aivohalvaukseen kuin niillä jotka joivat vähemmän kuin yhden kupposen.

Pohdinta

Vaikka vaikutus ei ole kovin voimakas, on se kuitenkin samaa tasoa kuin kahvilla aiemmissa tutkimuksissa. Teetä ja dementian yhteyttä tutkittiin suomalaisessa CAIDE-tutkimuksessa, jossa kahvin mutta ei teen käyttö oli yhteydessä vähentyneeseen dementiaan. Tosin teen juojia oli hyvin vähän, joten tulos jäi epävarmaksi. Jäämme odottamaan lisätutkimuksia teen terveysvaikutuksista.

Arab L et al. Green and Black Tea Consumption and Risk of Stroke. A Meta-Analysis. Stroke. 2009 Feb 19. [Epub ahead of print]