C-vitamiini yhteydessä vahvempiin luihin

kirjoittanut | 9.04.2009 | Uutiset

Tausta

C-vitamiinin vaikutuksia syöpään ja sydän- ja verisuonitauteihin on tutkittu paljon. Alhainen saanti on ollut yhteydessä suurempaan näiden sairauksien esiintymiseen. Toisaalta C-vitamiinilisillä ei ole voitu osoittaa hyötyjä eteenpäinsuuntautuvissa kontrolloiduissa  tutkimuksissa. C-vitamiinin vaikutuksista luustoon on vähemmän tietoa. Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luut ovat haurastuneet ja murtuvat helpommin.

Tutkimusasetelma

Amerikkalaisessa Framingham-tutkimuksessa selvitettiin eri C-vitamiinin saantitasojen vaikutusta osteoporoosiin 17 vuoden seurannassa. Tutkimukseen osallistui 976 henkilöä, joiden C-vitamiinin saanti arvioitiin ruuankäyttökyselyllä 1988-89 ja sen jälkeen osapopulaatiolta neljän vuoden välein. Noin 30 % koehenkilöistä käytti C-vitamiinilisää lähtötilanteessa. Keskimääräinen C-vitamiinin saanti oli 244 mg päivässä. Koehenkilöt jaettiin tertiileihin eli kolmanneksiin C-vitamiinin kokonaissaannin suhteen.

Tulokset

Henkilöt, jotka kuuluivat C-vitamiinin saannin ylimpään kolmannekseen kokivat vähemmän sekä lonkka- että nikamanmurtumia kuin alimpaan kolmannekseen kuuluvat. Lonkkamurtumien suhteen hyöty oli lonkkamurtumien osalta -44 % ja nikamanmurtumien osalta -34 %. Myös C-vitamiinilisän käytö oli yhteydessä pienempään murtumien ilmaantumiseen.

Pohdinta

Tämä tulos on mielenkiintoinen, mutta tutkimuksen heikkouksia ovat satunnaistamisen puuttuminen, mahdollisten sekoittavien taustatekijöiden vaikutus ja puutteellinen C-vitamiinin saannin seuranta. Tulos kylläkin vahvistaa muita samantyyppisiä havintoja viime vuosilta, esim. Hall et al.  ja Morton et al sekä australialaisen ryhmän tulokset. Toisaalta espanjalainen tutkijaryhmä ei havainnut tapaus-kontrollitutkimuksessa yhteyttä C-vitamiinin saannissa, mutta kylläkin veren C-vitamiinitasoissa.

Ilmeisesti ei ole vielä olemassa ihmiskokeita, joissa C-vitamiinilisää olisi tutkittu eteenpäin suuntautuvassa, kontrolloidussa tutkimuksessa niin, että luun mineraalitiheyttä tai murtumia olisi seurattu. Ilman tällaisia tuloksia C-vitamiinin lisäämiseen täytynee suhtautua ilman suurta toiveikkuutta, mutta on selvää, että riittävä C-vitamiinin saanti ruuasta on vähintääkin perusteltua, myös luuterveyden kannalta.

Mahdollinen C-vitamiiin hyöty luiden terveydelle voisi selittyä esim. sitä kautta että luiden proteiinista valtaosa on kollageenia, jonka muodostumiseen tarvitaan riittävää C-vitamiinin tarjontaa. Kollageeni on yksi luun lujuuteen vaikuttava tekijä.

Sahni S et al. Protective effect of total and supplemental vitamin C intake on the risk of hip fracture-a 17-year follow-up from the Framingham Osteoporosis Study. Osteoporos Int. 2009 Apr 4. [Epub ahead of print]