Suomalaistutkimus: lykopeeni saattaa ehkäistä syöpää

kirjoittanut | 25.05.2009 | Uutiset

Tausta

Lykopeeni on tomaateissa, vesimelonissa, ruusunmarjassa ja joissakin muissa kasviksissa runsaasti esiintyvä karotenoidi. Sen runsaan saannin on osoitettu liittyvän pienempään eturauhassyövän esiintymiseen, tosin tulokset ovat olleet osin ristiriitaisia.

Tutkimusasetelma

Kuopiolaisessa kohorttitutkimuksessa (Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor -tutkimus) selvitettiin lykopeenin ja eri syöpien välistä yhteyttä. Tutkittavia seurattiin yli 12 vuotta, ja he olivat keski-ikäisiä miehiä. Tutkittavia oli 997.

Tulokset

Veren lykopeenitasolla, joka kuvastaa lykopeenin saantia, havaittiin yhteys syöpien ilmaantumiseen. Sillä koehenkilöiden neljänneksellä, jolla oli suurin lykopeenin saanti, oli 45 % pienempi riski saada mikä tahansa syöpä verrattuna niihin joilla oli pienin veren lykopeenipitoisuus. Sen sijaan eturauhassyövän osalta lykopeeni ei näyttänyt suojaavan syövältä.

Pohdinta

Tomaatit ja muut paljon lykopeenia sisältävät kasvikset voivat siten olla eduksi myös syövän ehkäisyssä. Tomaattien ja muiden kasvisten tiedetään olevan eduksi myös sydämelle ja verisuoniterveydelle.

Karppi J et al. Serum Lycopene and the Risk of Cancer: The Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor (KIHD) Study. Ann Epidemiol. 2009 May 12. [Epub ahead of print]