Yllättävä tieto liikunnan ja ravintolisien yhteisvaikutuksesta

kirjoittanut | 20.05.2009 | Uutiset

Tausta

Liikunnan tiedetään lisäävän verenkiertoelimistön kuntoa ja insuliiniherkkyyttä, mutta se saattaa aiheuttaa myös vapaiden happiradikaalien muodostumista. Vapaiden happiradikaalien sieppaajina voitaisiin käyttää antioksidantteja esim. C- tai E-vitamiinia.

Tutkimusasetelma

Saksalainen tutkijaryhmä selvitti miten liikunnan aikainen C-vitamiinin (1000 mg/pv) ja E-vitamiinin (400 ky/pv) saanti vaikuttaa elimistön omaan puolustukseen vapaita happiradikaaleja kohtaan sekä insuliiniherkkyyteen ja joihinkin muihin verenkiertoelimistön kuntoa kuvastaviin suureisiin nuorilla terveillä miehillä. Tutkimukseen valittiin 19 ei-urheillutta ja urheilua harrastanutta. Molemmat ryhmät jaettiin vielä puoliksi niihin, jotka saivat antioksidantteja ja niihin jotka eivät saaneet.

Tulokset

Neljän viikon harjoittelun jälkeen C- ja E-vitamiini estivät liikunnan aiheuttaman insuliiniherkkyyden parantumisen ja insuliiniherkkyys parani vain niillä, jotka urheilivat, mutta eivät käyttäneet antioksidantteja. Elimistön oma puolustus vapaita radikaaleja kohtaan parani myös vain niillä jotka eivät saaneet C- ja E-vitamiinilisiä.

Pohdinta

Yllättävää kyllä antioksidanteista oli tässä tutkimuksessa siis jopa haittaa urheilijoille. Liikunnan jotkin terveyshyödyt saattavat siten tulla ainakin osin ehkäistyksi samanaikaisella E- ja C-vitamiinilisällä. Toki tutkimus oli pieni ja vaatii vahvistusta vielä muista kokeista.

Ristow M et al. Antioxidants prevent health-promoting effects of physical exercise in humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 May 11. [Epub ahead of print]