Ehkäiseekö kahvi sittenkään muistihäiriöitä?

Kahvin terveysvaikutukset ovat jossain määrin kiistanalaisia. Väestötutkimuksissa kahvin juonnin on huomattu olevan yhteydessä pienempään tyypin kaksi diabeteksen ja joidenkikin suolistoalueen syöpien riskiin. Toisaalta kahvin huonoina puolina tiedetään olevan vatsaärsytyksen ja unettomuuden. Pannu- ja espressokahvi, ei kuitenkaan paperisuodatettu kahvi, nostavat LDL-kolesterolia.

Tällä palstalla raportoitiin tammikuussa 2009 suomalainen tutkimus, jossa havaittiin kahvia juovien sairastavan harvemmin dementiaa kuin niiden jotka eivät käytä lainkaan kahvia. Elokuussa 2009 julkaistu suomalainen kaksoistutkimusaineisto selvitti myös asiaa.

Tutkimukseen otettiin -70 ja -80 -lukujen vaihteessa 2606 kaksosta. Heidän kahvin juontinsa selvitettiin kyselyllä ja älyllisiä toimintoja mitattiin keskimäärin 28 vuoden kuluttua puhelinhaastattelulla. Tutkimuksessa ei huomattu kahvin suojaavaan dementialta tai lievemmiltä muistihäiriöiltä.

Tässä jälleen osoitus siitä, että kohorttitutkimuksissa tavataan saada varsin ristiriitaisia tuloksia, eikä niiden perusteella voida vetää lopullisia johtopäätöksiä. Mahtaako asiasta koskaan tulla ratkaisevia satunnaistettuja tutkimuksia, sopii epäillä. Asia on suomalaisille tärkeä, sillä juodaanhan Suomessa kahvia eniten koko maailmassa väkilukuun suhteutettuna. Kahvi on vilkkaan tutkimustoiminnan kohteena, joten mielenkiintoisia uutisia lienee odotettavissa.

Laitala VS et al. Coffee drinking in middle age is not associated with cognitive performance in old age. Am J Clin Nutr. 2009 Sep;90(3):640-6