Onko monivitamiinivalmisteista hyötyä?

kirjoittanut | 3.08.2009 | Uutiset

Tausta

Finravinto 2007 -tutkimuksen mukaan suomalaisista lähes puolet käyttää ravinto- ja/tai vitamiinilisiä ainakin satunnaisesti. Tiedetään, että yksittäisesti lisätystä folaatista, C- tai E-vitamiinista ei ole ollut hyötyä laajoissa satunnaistetuissa tutkimuksissa.

Tutkimusasetelma

Amerikkalainen tutkimusryhmä on julkaissut kohorttitutkimuksen Washingtonista. Siinä seurattiin kymmenen vuoden ajan miten itse raportoitu monivitamiinien, C- ja E-vitamiinien käyttö oli yhteydessä sydän- syöpä ja kokonaiskuolleisuuteen. Tutkittavien määrä oli yli 77 000.

Tulokset

Monivitamiinivalmistetta käyttävillä ei ollut muita pienempi riski kuolla. C- ja E-vitamiini sen sijaan pienensivät kokonaiskuolleisuutta. Kun tuloksia analysoitiin tarkemmin sydän- ja syöpäkuolleisuuden osalta, huomattiin monivitamiinivalmisteita käyttävien kuolevan hieman harvemmin sydänperäisesti (riskin alenema 16 %), mutta syöpäkuolemiin niillä ei näyttänyt olevan vaikutusta.

Pohdinta

Tulokset jättävät auki edelleen monta kysymystä. Ainakaan haittaa monivitamiinivalmisteista ei näytä olevan. Tuloksien tulkintaa vaikeuttaa se, että vitamiinilisien käyttäjät syövät usein muutenkin terveellisesti ja saavat ruuastaan suojaravintoaineita runsaasti. Havaitut riskin alenemat voivat olla pieniä, ja siten mahdollinen hyöty ehkä heikko tai sattumaa.

Aiemmin tänä vuonna Neuhauser et al. 2009 eivät myöskään havainneet monivitamiinivalmisteiden vähentävän kuolleisuutta eikä sydän-, syöpä tai aivoinfarktisairastavuutta. Jotkut saattavat popsia pillereitä dementian ehkäisyyn, mutta siihenkään niistä ei liene apua (McNeil et al. 2007). Edes infektioita tai elämän laatua ei ole voitu aina parantaa monivitamiinivalmisteilla (Avenell et al. 2005 ja Graat  et al 2003), tosin toisenkin suuntaisi tuloksia on olemassa (Barringer TA 2003). Sen sijaan HIV-tartunnan saaneilla monivitamiinit voivat hidastaa taudin etenemistä (Fawzi el al. 2004).

Suuret satunnaistetut tutkimukset monivitamiineilla kuolleisuuden ja sydän- sekä syöpäsairastavuuteen näyttävät edelleen puuttuvan. Yksittäiset vitamiinit ovat näissäkin tutkimuksissa siis vetäneet useimmiten vesiperän. Ehkäpä johtopäätös voisi olla edelleenkin, että monivitamiinivalmisteita eivät tarvitse ne, jotka muutoinkin syövät suhteellisen terveellisesti, juuri he jotka ovat monivitamiinien suurin käyttäjäryhmä.

Pocobelli G et al. Use of supplements of multivitamins, vitamin C, and vitamin E in relation to mortality. Am J Epidemiol. 2009 Aug 15;170(4):472-83. Epub 2009 Jul 13.