D-vitamiini ja suomalaiset

kirjoittanut | 24.09.2009 | Uutiset

Tausta

D-vitamiini on tunnetusti tärkeä vahvojen luiden muodostamisessa. D-vitamiinin vaikutukset ulottuvat luuston lisäksi sydän- ja verisuoniterveyteen, lihaskuntoon, mielialaan ja ehkä jopa tulehduksellisiin suolistosairauksiin. Suomalaisten keskimääräinen D-vitamiinin saanti on alle suositusten.

Tutkimusasetelma

Aiemmissa amerikkalaisissa väestötutkimuksissa on havaittu, että pieni D-vitamiinin saanti saattaa olla yhteydessä suurentuneeseen sydäntautikuolleisuuteen. Suomalainen tutkijaryhmä on julkaissut nyt kotimaisen tutkimuksen tulokset. Tutkimukseen osallistui 6 200 yli 30-vuotiasta miestä ja naista, jotka eivät sairastaneet sydän- ja verisuonitauteja lähtötilanteessa. Tutkimus oli nimeltään Mini-Suomi ja se alkoi vuosina 1978–1980. Tutkimus jatkui vuoteen 2006 saakka, eli seuranta-aika oli n. 27 vuotta.

Tulokset

Tutkimuksen lopussa ne, jotka saivat D-vitamiinia eniten (suurin saantineljännes) kokivat 24 % vähemmän sydänkuolemia ja 52 % vähemmän aivoinfarktikuolemia kuin ne joiden D-vitamiinin saanti oli vähäisintä (alimmassa neljänneksessä).

Pohdinta

Tutkijat päättelevät, että vaikka yhteys on mielenkiintoinen, niin tarvitaan satunnaistettuja eteenpäin suuntautuvia tutkimuksia, joilla vasta voidaan osoittaa lopullisesti estääkö D-vitamiinilisä myös näiden aivojen ja sydämen päätetapahtumia. Aiemminhan on osoitettu luunmurtumien vähenevän lisätyn D-vitamiinin ansiosta, myös satunnaisissa eteenpäin suuntautuneissa tutkimuksissa.

Pitkäkestoisissa satunnaistetuissa D-vitamiinitutkimuksissa ei ole tullutkaan eroa (sydän)kuolemien suhteen (Lacroix et al 2009 ja Jackson et al 2006). Väestötutkimuksissa on mahdoton pestä pois kaikkia sekoittavia tekijöitä, ja tämä voi selittää ristiriitaiset tulokset satunnaistettujen ja väestötutkimusten välillä.

Lievä D-vitamiinin puutos on Suomessa talvisaikaan arviolta yli puolella väestöstä, joten D-vitamiinilisästä ei liene ainakaan suurempaa haittaa. Yhtäaikaisella D-vitamiinin ja kalsiumin lisäämisellä on tosin havaittu olevan lievä munuaiskivien ilmaantumista lisäävä vaikutus ( Jackson et al 2006).

Kilkkinen A et al Vitamin D Status and the Risk of Cardiovascular Disease Death. Am J Epidemiol. 2009 Sep 17. [Epub ahead of print]