Aikuistyypin diabetesta voi ehkäistä ruokavaliolla ja liikunnalla

Tausta

Aikuistyypin diabetes on nykypäivän aikapommi. Vähentynyt liikunta, liikapaino ja ikääntyminen edistävät sairauden ilmaantumista.

Tutkimusasetelma

Yhdysvalloissa on toteutettu pitkä, 10 vuotta kestänyt tutkimus, jonka tarkoitus oli tutkia erilaisten hoitomuotojen vaikutusta aikuistyypin diabeteksen ilmaantumiseen henkilöillä, joilla oli lähtötilanteessa heikentynyt glukoosinsieto (johtaa yleensä sairauden puhkeamiseen). Hoitomuotoina olivat pelkkä lumelääkehoito, pelkkä metformiinilääkitys tai liikunnan lisäämisen ja ruokavalion yhdistelmähoito. Potilaita tutkimukseen osallistui yhteensä 2766. Ruokavalio perustui rasvan vähentämiseen ja liikuntahoito 150 minuuttia viikossa toteutuvaan kuntoliikuntaan.

Tulokset

Lumelääkehoitoon verrattuna metformiini vähensi diabeteksen ilmaantumista 18 %. Liikunta ja ruokavaliohoito vähensivät diabeteksen ilmaantumista 34 % vs lumehoito. Myös verenpaine aleni liikunta-ruokavalioryhmässä.

Tutkijat päättelevät, että ruokavalion ja liikunnan yhdistelmä on tehokkain tapa ehkäistä aikuistyypin diabetesta henkilöillä joilla on korkea riski sairastua diabetekseen. Myös lääkehoidon estovaikutus säilyi kymmenen vuotta.

Pohdinta

Tutkimuksen ”sisartutkimus” on suomalainen DPS –tutkimus, jonka seitsenvuotistulokset julkistettiin vuonna 2006. Tutkimuksessa liikunta-ruokavaliointerventio ehkäisi myös uuden diabeteksen ilmaantuvuutta (43 % vs. kontrolliryhmä). Suomalaisesta tutkimuksesta on myös julkaistu kymmenvuotistulokset, joissa sydän- ja verisuoni-ilmaantuvuus ei näyttänyt pienentyvän interventiolla kontrolliryhmään verrattuna. Kontrollien sairastuvuus oli ennakoitua selvästi pienempi.

Diabetes Prevention Program Research Group. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. The Lancet, Early Online Publication, 29 October 2009doi:10.1016/S0140-6736(09)61457-4.