B-vitamiineista ei etua sydämelle

kirjoittanut | 21.10.2009 | Uutiset

Korkea veren homokysteiini-pitoisuus on liitetty suurentuneeseen sydäntautivaaraan. B-ryhmän joillakin vitamiineilla on homekysteiiniä alentava vaikutus.

Arvostetun Cochrane-verkoston tutkijoiden katsaus osoitti, että B-vitamiinipillereitä syövillä ei ole vähemmän aivoinfarkteja tai sydäntapahtumia, tai näistä johtuvia kuolemia. Katsaus käsitteli yhteensä  kahdeksan tutkimusta ja niihin oli osallistunut 24 000 henkilöä. Kaikki käsitellyt tutkimukset olivat eteenpäin suuntautuvia satunnaistettuja tutkimuksia.

Martí-Carvajal AJ, Solà I, Lathyris D, Salanti G. Homocysteine lowering interventions for preventing cardiovascular events. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006612. DOI: 10.1002/14651858.CD006612.pub2