D-vitamiini saattaa ehkäistä kaatumisia

Tausta

D-vitamiinilla on useita hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Suomalaiset saavat sitä keskimäärin liian vähän ravinnostaan. D-vitamiini auttaa mm. lihasvoiman ja koordinaatiokyvyn ylläpidossa, ja siten onkin arveltu, että siitä saattaisi olla apua vanhusten kaatumisten ehkäisyssä ja siten traumojen ehkäisyssä.

Tutkimusasetelma

Sveitsiläinen tutkijaryhmä kokosi meta-analyysin D-vitamiinilisän vaikutuksista vanhusten kaatumisherkkyyteen. Meta-analyysiin otettiin vain satunnaistettuja, eteenpäin suuntautuvia tutkimuksia. Tutkijat analysoivat erikseen pienempien (200-600 KY) ja suurempien (700-1000 KY) annosten vaikutuksen.

Tulokset

Tarkemmassa analyysissä havaittiin, että vain suuremmat annokset ehkäisivät kaatumisia. 700-1000 KY vähensi vanhusten kaatumisia keskimäärin 19 %. Jos vanhusten veren D3-vitamiinipitoisuus oli yli 60 nmol/l niin kaatumisten riski oli 23 % pienempi kuin niillä, joilla se oli alle 60 nmol/l. Koehenkilöt olivat mukaan otetuissa tutkimuksissa sitoutuneet D-vitamiinihoitoon melko hyvin. Hoitomyöntyvyys oli n. 70-95 %. Tutkimusten kesto vaihteli noin puolesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Pohdinta

Meta-analyysi osoittaa, että yli 700-1000 ky/pv (17,5 –20 mikrogrammaa) D-vitamiinilisällä tai muutoin runsaalla D-vitamiinin saannilla saatetaan pystyä ehkäisemään kaatumisia. D-vitamiinia on tutkittu myös luunmurtumien ehkäisyssä, ja tiedetäänkin, että D-vitamiinin riittävä saanti lisää luun mineraalitiheyttä ja estää murtumia. D-vitamiinilla on siis edullisia vaikutuksia sekä lihaksiin että luustoon.

Bischoff-Ferrari HA et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2009 Oct 1;339:b3692. doi: 10.1136/bmj.b3692