Kahvi ja tee taitavat estää aikuistyypin diabetesta

kirjoittanut | 14.10.2009 | Uutiset

Tausta

Suomalaisessa väestössä toteutettu tutkimus paljasti aikanaan säännöllisen kahvin käytön vähentävän aikuistyypin diabeteksen ilmaantumista (Tuomilehto et al 2004). Koska havainto on tärkeä ja perustuu väestötutkimuksiin, se kaipaa lisävahvistusta muista tutkimuksista.

Tutkimusasetelma

Hollantilainen tutkijaryhmä on julkaissut tutkimustulokset yli 40 000 koehenkilön seurannasta. Tutkimus kesti 10 vuotta ja se oli väestötutkimus. Tutkittavat jaettiin kahvin ja teen kulutuksen mukaan eri luokkiin ja luokkien sairastuvuuseroja verrattiin tutkimuksen päättyessä.

Tulokset

Kahvia tai teetä yli 3 kuppia päivässä juoneiden riski sairastua diabetekseen oli 42 % pienempi kuin niiden jotka eivät juoneet lainkaan kahvia tai teetä. Riski pieneni sitä enemmän mitä enemmän kahvia tai teetä nautittiin, aina seitsemään kuppiin päivässä saakka. Tee vaikutti jopa tehokkaammalta kuin kahvi.

Pohdinta

Tutkimuksen tulos on samansuuntainen suomalaisten ja JAMA-tiedelehdessä vuonna 2005 julkaistun katsausartikkelin tulosten kanssa. Väestötutkimukset ovat osoittaneet melko yhdenpitävästi, että kahvin ja teen runsas kulutus on yhteydessä pienentyneeseen aikuistyypin diabetesriskiin.

Enää puuttuvat ne tutut eteenpäin suuntautuneet satunnaistetut tutkimukset, joissa osa jää vuosiksi ilman kahvia lantin heitolla. Mutta kuinka moni haluaa elää vuosia ilman kahvia tai teetä?

van Dieren S et al. Coffee and tea consumption and risk of type 2 diabetes. Diabetologia. 2009 Sep 1. [Epub ahead of print]