Sydäninfarkti ja suklaa

kirjoittanut | 12.10.2009 | Uutiset

Tausta

Suklaa sisältää paljon flavonoideja, joiden on ajateltu olevan pääasiallisesti vastuussa verisuoniin kohdistuvista edullisista vaikutuksista. Tumma suklaa sisältää flavonoideja ja muita bioaktiivisia aineita enemmän kuin maitosuklaa.

Tutkimusasetelma

Ruotsalaisen tutkijaryhmän tutkimuksessa seurattiin suklaan syönnin ja sydänperäisten kuolemien välistä yhteyttä. Tutkimus toteutettiin Tukholman alueella ja siihen otettiin mukaan henkilöitä, jotka olivat vuosien 1992-1994 sairastaneet sydäninfarktin. Sairastumisen yhteydessä oli tutkittu viimeisten 12 kuukauden suklaan käyttö. Koehenkilöt jaettiin neljään ryhmään suklaan käytön mukaan: ei koskaan, harvemmin kuin kerran kuukaudessa, korkeintaan kerran viikossa, kahdesti useamman kerran viikossa suklaata käyttävät. Koehenkilöitä seurattiin n. 8 vuotta. Tumman ja vaalean suklaan käyttöä ei eroteltu. Kellään koehenkilöistä ei ollut diabetesta lähtötilanteessa.

Tulokset

Tutkimus osoitti, että suklaata säännöllisesti käyttävät saattavat selvitä paremmin sydäninfarktista. Ne henkilöt, jotka käyttivät suklaata vähintään kaksi kertaa viikossa, kuolivat harvemmin sydänperäisesti kuin ne, jotka eivät käyttäneet lainkaan suklaata (-53 % suhteellisen riskin vähenemä). Yksittäisissä ei-kuolemaan johtavissa verisuonitapahtumissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, joskin runsas suklaan käyttö näytti alentavan tapahtumariskiä trendin omaisesti.

Muiden makeisten käyttö ei ollut yhteydessä sydänperäiseen kuolleisuuteen tai sairastuvuuteen. Suklaan käytön hyöty ei selittynyt perinteisillä sydäntaudin riskitekijöillä (kolesteroli, verenpaine, verensokeri, triglyseridit jne).

Pohdinta

Tämä lienee laatuaan ensimmäinen tutkimus, jossa suklaan käyttö on voitu yhdistää parempaan selviytymiseen sydäninfarktista. Koska kyse on kohorttitutkimuksesta, ja siihen liittyviä sekoittavia tekijöitä ei voida täysin pestä pois vakioinneilla, kannattaa suhtautua tulokseen maltillisesti. Suureksi suklaan käyttäjäksi luokiteltiin henkilöt, jotka käyttivät suklaata vain kahdesti viikossa. Yleinen käsitys lienee, etteivät tällaiset henkilöt ole suklaan suurkuluttajia. Suklaan käyttö tässä potilasryhmässä kokonaisuutena oli ilmeisesti varsin vähäistä 90-luvulla. Valitettavasti suklaan laatueroja ei tutkittu, vaan suklaankäyttäjäksi luokiteltiin kaikki niin maito- kuin tumman suklaan käyttäjät. Tämä tutkimus poikinee samankaltaisia analyysejä muista vastaavista aineistoista eri puolilta maailmaa.

Janszky I et al. J Intern Med. Chocolate consumption and mortality following a first acute myocardial infarction: the Stockholm Heart Epidemiology Program. 2009;266(3):248-257.