Syö jäätelö hitaasti

Tausta

Muistamme kaikki vanhempien ohjeet rauhallisesta syömisestä. Neuvoissa taisi olla perää myös suoliston kylläisyysaineiden valossa.

Tutkimusasetelma

Kreikkalais-brittiläinen tutkijaryhmä päätti selvittää miten eri nopeuksilla syöty jäätelöannos vaikuttaa kylläisyyden tunteeseen. Tutkimukseen osallistui 17 tervettä henkilöä. He saivat kaikki satunnaistetussa järjestyksessä jäätelöä 3 dl (675 kcal), hitaasti ja nopeasti syötynä. Hitaaseen syömiseen piti käyttää 30 minuuttia ja nopeaan 5 minuuttia. Tutkimuksessa seurattiin GLP-1:n, greliinin ja PYY:n pitoisuuksia veressä jäätelön syönti hetkellä ja sen jälkeen 3,5 tuntia. Lisäksi tutkittavat kertoivat oman nälän määränsä ns. VAS-asteikolla (Visual Analog Scale).

Tulokset

Hitaasti syöty jäätelö aiheutti suuremmat GLP-1 ja PYY -vasteet. Ero oli tilastollisesti merkitsevä ja noin 25-40 % luokkaa. Greliinipitoisuuksissa ei ollut eroja ryhmien välillä. Sekä GLP-1 ja PYY lisäävät kylläisyyttä. Hidas syöminen vaikutti siis kylläisyyspeptideihin myönteisesti. VAS-asteikolla mitatussa kylläisyyden tunteessa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.

Pohdinta

Jos 5 minuuttia on hotkimista, niin 30 minuuttia tuntuu jo vitkastelulta jäätelöannoksen kanssa. Nähtäväksi jää voidaanko sama koe toistaa tavallisella seka-aterialla tai jos jäätelön syöntiin käytetään vaikkapa realistisempi 15-20 minuuttia.

Kokkinos et al. Eating Slowly Increases the Postprandial Response of the Anorexigenic Gut Hormones, Peptide YY and Glucagon-Like Peptide-1. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2009; DOI: 10.1210/jc.2009-1018