Lisää positiivisia uutisia kaakaosta

kirjoittanut | 26.01.2010 | Uutiset

Kaakaopavusta valmistetulla tummalla suklaalla ja juomalla on havaittu useita myönteisiä vaikutuksia lyhytaikaisissa tutkimuksissa. Vuoden vaihteen tietämillä on ilmestynyt lisää mielenkiintoisia tutkimuksia.

Kaakao, mieliala ja muisti

Jo aiemmin on todettu, että kaakaopavun runsas käyttö esim. tummana suklaana saattaa lievittää joitakin mielialaoireita. Nyt australialainen tutkijaryhmä on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan flavonolirikkaalla kaakaolla voidaan parantaa mielialaa ja selviytymistä kognitiivisista testeistä. Tässä lumelääkekontrolloidussa kokeessa kaakaovalmiste paransi useita mielialaan ja kognitiiviseen suoriutumiseen vaikuttavia mittareita, jo yhden kaakaoannoksen jälkeen. Tutkimukseen osallistui 30 koehenkilöä, ja se oli tarkoin kontrolloitu.

Toisessa tutkimuksessa, joka oli väestön poikkileikkaustutkimus Norjasta, havaittiin, että niillä jotka nauttivat suklaata päivittäin 10 g tai enemmän, juovat teetä ja kohtuullisesti punaviiniä näyttää olevan parempi kognitiivinen suorituskyky ja vähemmän dementiaa yli 70 vuoden iässä. Poikkileikkaustutkimuksen todistusarvo ei tosin ole kovin painava.

Kaakao ja sydänterveys

Aiemmin on todistettu, että kaakao lisää verisuonten laajentumiskykyä ja endoteelitoimintaa. Endoteelitoiminta ja verisuonten laajentuminen on huonontunut esim. lihavilla ja tupakoivilla. Liikuntasuorituksen aikainen verenpaineen nousu on suurempi sellaisilla henkilöillä, joilla endoteelitoiminta on puutteellista ja verisuonet eivät laajene normaalisti. Brittiläinen tutkijaryhmä päätti tutkia, voisiko yksi ainoa annos flavonolirikasta kaakaota estää liikunnan aiheuttamaa liiallista verenpaineen nousua lihavilla henkilöillä, joilla oli huonontunut verisuonten myötäilevyys. Tutkimus oli satunnaistettu ja lumekontrolloitu. Kaakao esti 68 prosenttia liikunnan aiheuttamasta diastolisen (ala-) paineen noususta. Systoliseen verenpaineeseen yhtä selvää tulosta ei havaittu. Myös verisuonten laajentumiskyky parani paljon flavonoleja sisältävällä kaakaolla.  Tutkimukseen osallistui 21 koehenkilöä.

Pohdinta

Useimmat kaupan olevat kaakaojuomat ovat tunnetusti hyvin sokeripitoisia, eikä kaakaojauheen osuus ole niissä kovin suuri. Amerikkalainen tutkijaryhmä on erikoistunut selvittelemään sitä, onko kaakaon mukana tulevalla sokerilla merkitystä sille, millaisen hyödyn kaakaosta saa endoteelitoimintaan. Virkistääkö siis sokerilla maustettu vai sokeriton kaakao valtimoiden toimintaa enemmän? Ryhmän uusin satunnaistettu ja lumekontrolloitu tutkimus osoittaa, että sokerista vapaa kaakao paransi endoteelitoimintaa enemmän kuin sokerilla maustettu. Valtimoiden laajenemiskyvyssä ei tullut kaakaovalmisteiden välille tilastollisesti merkitsevää eroa vaikkakin trendi oli sen suuntainen, että sokeriton laajentaisi verisuonia enemmän. Tutkimus kesti kuusi viikkoa ja siihen osallistui 44 ylipainoista henkilöä.

Kaakaon ja tumman suklaan osalta tarvittaisiin nyt pitkäkestoisia, eteenpäin suuntautuvia tutkimuksia.  Mahdollisten haittojen, oikean annoksen ja lopullisen tehon varmistaminen vaatisi useita kuukausien ja jopa vuosien mittaisia tutkimuksia. Kaakaon runsas käyttö, ja ehkä juuri teobromidin saanti, raskauden ja varhaisen lapsuuden aikana, on yhdistetty joissakin väestötutkimuksissa lisääntyneeseen kivessyövän, epämuodostuneen virtsaputken ja toisen kiveksen puuttumisen vaaraan.

Lyhytaikaisten tutkimusten tulokset ovat olleet rohkaisevia.

Lisää kaakaosta aiemmissa uutisissa.

Berry NM et al. Impact of cocoa flavanol consumption on blood pressure responsiveness to exercise. Br J Nutr. 2010 Jan 19:1-5. [Epub ahead of print]

Njike VY et al. Effects of sugar-sweetened and sugar-free cocoa on endothelial function in overweight adults. Int J Cardiol. 2009 Dec 23

Nurk E et al. Intake of flavonoid-rich wine, tea, and chocolate by elderly men and women is associated with better cognitive test performance. J Nutr. 2009 Jan;139(1):120-7. Epub 2008 Dec 3.

Scholey AB et al. Consumption of cocoa flavanols results in acute improvements in mood and cognitive performance during sustained mental effort. J Psychopharmacol. 2009 Nov 26. [Epub ahead of print]