Tarkoituksellinen laihduttaminen iäkkäänä vähentää kuolleisuutta?

Tausta

Väestötutkimuksissa on havaittu, että vanhalla iällä laihtuminen saattaa ennakoida terveyden romahtamista ja lyhentää odotettavissa olevaa elinaikaa. Väestötutkimusten tulkintaan liittyy runsaasti sekoittavia tekijöitä. Varmuutta ei ole ollut siitä, että millainen vaikutus on tarkoituksellisella laihtumisella iäkkäiden keskuudessa. Laihtuminen liittyy usein vanhusten raihnaisuuteen, ja on usein tarkoituksetonta.

Tutkimusasetelma

Asiaa on selvitetty amerikkalaisessa tutkimuksessa. Tutkijaryhmä valitsi potilasotoksen Arthritis, Diet, and Activity Promotion –tutkimuksesta (ADAPT) ja satunnaisti heistä puolet tarkoituksenmukaisesti joko laihdutusruokavaliolle  tai kontrolliryhmään (joka ei saanut ruokavalio- tai liikuntaohjeita). Kaikkiaan potilaita tutkimukseen osallistui 318,  keski-iältään he olivat 69 vuotta ja kehon painoindeksi oli keskimäärin 34. Tutkimus kesti 18 kuukautta.

Tulokset

Laihdutusohjelmaan satunnaistetut laihtuivat n.  5 kiloa puolessatoista vuodessa. Kontrolliryhmässä olleet laihtuivat noin kilon. Laihdutukselle satunnaistettujen joukossa kuolemia tapahtui 15 ja kontrolliryhmässä 30.  Laihdutus näytti siis alentavan kuoleman riskiä 50 %.

Pohdinta

Tutkimus on pieni ja lisää samankaltaista näyttöä tarvitaan tulosten varmistamiseksi. Tutkijat päättelevät kuitenkin, että väestötutkimusten aiemmat tulokset laihtumisen ja  terveyden käänteisestä yhteydestä ikääntyneillä on voitu tulkita liian yksiselitteisesti. Tämän tutkimuksen mukaan ikäihminenkin voisi hyötyä laihduttamisesta, silloin kun se on tarkoituksellista ja kokonaisvaltaisesti järkevää.

Shea MK et al. The Effect of Randomization to Weight Loss on Total Mortality in Older Overweight and Obese Adults: The ADAPT Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2010 Jan 15. [Epub ahead of print]