Omega-3 rasvahapoista apua psykoosin ehkäisyssä?

kirjoittanut | 16.02.2010 | Uutiset

Tausta

Omega-3 rasvahappojen positiivisista vaikutuksista aivojen toimintaan on saatu useita erilaisia viitteitä. Dementian esiintyvyyden ja kalanrasvan saannin välillä on havaittu käänteinen yhteys. Masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa omega-3 rasvahapot ovat myös tuottaneet positiivisia viitteellisiä tuloksia pienissä tutkimuksissa. Omega-3 rasvahappoja on paljon kalanrasvassa.

Tutkimusasetelma

Itävaltalainen tutkijaryhmä on julkaissut tutkimuksen jossa selvitettiin omega-3 rasvahappokapseleiden vaikutusta psykoosiepisodien ilmaantumiseen henkilöillä, joilla on erittäin korkea riski sairastua psykoosiin. Tutkimus oli kaksoissokko, eteenpäin suuntautunut ja satunnaistettu. Toinen ryhmä sai omega-3 rasvahappokapseleita 1,2 g/päivä ja toinen ryhmä lumelääkettä (kookosrasvaa) samanlaisina kapseleina. Hoitojakson pituus oli 3 kk, mutta potilaita seurattiin vielä 9 kk ilman interventiota. Osallistujia oli 81, ja he olivat kaikki nuoria (13-25-vuotiaita).

Tulokset

Omega-rasvahappoja saaneiden ryhmässä vain n. 5 % (2 henkilöä) sairastui psykoosin tutkimusjakson aikana. Sen sijaan lumetta, kookosrasvaa, saaneista n. 28 % (11 henkilöä) sairastui psykoosiin. Omega-3 rasvahapot näyttivät siis estävän yli 80 % psykoositapauksista vuoden seurantajakson aikana.  Ne myös paransivat sekä negatiivisia että positiivisia oireita ja lisäsivät toimintakykyä.

Pohdinta

Tutkimuksen tulokset ovat varsin rohkaisevia. Tarvittaisiin kipeästi samankaltaisia ja suurempia tutkimuksia, jotta havaintoa voitaisiin varmentaa muiden tutkijoiden toimesta. Omega-3 rasvahappojen siedettävyys on hyvä, joten ne soveltuisivat laajalle potilasjoukolle ehkäiseväksi hoidoksi, mikäli niiden teho tulisi varmennetuksi muiden tutkijoiden toimesta.

Lisätietoa omega-3 rasvahapoista aiemmista uutisista.

Amminger GP et al. Long-chain omega-3 fatty acids for indicated prevention of psychotic disorders: a randomized, placebo-controlled trial. Arch Gen Psychiatry. 2010 Feb;67(2):146-154.