Sydänpotilaan todella kannattaa muuttaa elintapojaan

Tausta

Aktiivinen liikunta, tupakoimattomuus ja terveellinen ruokavalio suojaavat sydän- ja verisuonitaudeilta. Entä onko näihin elämäntapoihin sitoutumisella vielä suuri merkitys kertaalleen sydäninfarktiin tai rintakipuun sairastuneille?

Tutkimusasetelma

Amerikkalainen ryhmä on julkaissut tutkimuksen, jossa seurattiin 41:ssä maassa sepelvaltimotautikohtaukseen sairastuneita potilaita. 30 vuorokauden kuluessa kohtauksesta jokaisella sairastuneelle tehtiin perusteellinen arvio siitä, miten hyvin he noudattivat terveellistä ruokavaliota, harjoittivat säännöllistä liikuntaa sekä pysyivät tupakoimattomina. Tutkimukseen osallistui lähes 19 000 potilasta. Kaikki ilmaantuvat sydän- ja aivoverenkiertohäiriöt dokumentoitiin tarkasti kuuden kuukauden ajan.

Tulokset

Kuuden kuukauden kohdalla sekä liikunta- että ruokavalio-ohjeita noudatti n. 30 % potilaista. Molemmat ohjeet noudattamatta jätti noin kolmannes. Reilu kolmannes noudatti joko ruokavalio- tai liikuntaohjeistusta. Sydänlääkkeitä käytti säännöllisesti lääkärin määräyksen mukaan selvästi suurempi osa (n. 72-96 %).

Pelkkä tupakoinnin lopettaminen vähensi uuden sydäninfarktien riskiä 43 % kuuden kuukauden kuluessa edellisestä infarktista. Sekä ruokavaliota, että liikuntaa harrastavilla oli 48 % pienempi riski saada uusi infarkti kuin niillä, jotka eivät sitoutuneet näihin elämäntapoihin. Ne potilaat, jotka eivät lopettaneet tupakointia, eivätkä sitoutuneet liikuntaan ja ruokavaliomuutoksiin kokivat 3,8 kertaa enemmän sydän- ja verisuontitapahtumia (sydäninfarkteja, aivoinfarkteja ja kuolemia) kuin ne, jotka eivät olleet koskaan polttaneet ja jotka sitoutuivat sekä liikuntaan että ruokavalioon.

Pohdinta

Tutkijoiden mukaan sepelvaltimotautikohtaukseen liittyvän elämäntapaneuvonnan kuuluisi siten olla yhtäläinen prioriteetti kuin esim. lääkehoidon niiden potilaiden kohdalla, jotka ovat jo sairastaneet infarktin. Tutkimuksen anniksi jää ainakin kaksi asiaa: a) vielä sairastetun infarktin jälkeenkin kannattaa tehdä elintapamuutoksia  ja b) jos on saanut infarktin terveellisistä elämäntavoista huolimatta, suojaa edelleen terveellisiin elämäntapoihin sitoutuminen uudelta infarktilta ja kuolemalta.

Tutkimuksen asetelmaan liittyy luontaisia sekoittavia tekijöitä, mutta silti elintapamuutosten tärkeys tulee jälleen osoitetuksi.

Chow CK et al. Association of Diet, Exercise, and Smoking Modification With Risk of Early Cardiovascular Events After Acute Coronary Syndromes. Circulation. 2010 Feb 1. [Epub ahead of print]