Liha, suola ja tyydyttynyt rasva haitaksi munuaisille?

Tausta

Munuaisten toiminta heikkenee iän myötä. Väestön vanhetessa ja aikuistyypin diabeteksen määrän kasvaessa munuaisten vajaatoiminta yleistyy nopeasti, vuoteen 2030 mennessä sen esiintyvyys saattaa kasvaa jopa viisinkertaiseksi. Munuaistautia ehkäistään tehokkaimmin kohonneen verenpaineen ja diabeteksen tehokkaalla ehkäisyllä ja hoidolla. Munuaisten toiminnan ylläpitämisestä ruokavalion keinoin on niukasti tietoa.

Tutkimusasetelma

Amerikkalaisessa sairaanhoitajatutkimuksessa seurattiin ruokavalion ja munuaistaudin ensimerkkien ilmaantumisen yhteyksiä yli 14 vuoden ajalta.  Munuaistaudin ensimerkkinä toimivat a) mikroalbuminurian  kehittyminen (lievä valkuaisainemäärä virtsassa) ja b) laskennallinen glomerulusfiltraationopeus.

Tulokset

Mikroalbuminurian ilmaantumiseen liittyi ainoastaan tyydyttyneen rasvan ja punaisen lihan runsas saanti, muut ruokavaliotekijät eivät liittyneet mikroalbuminuriaan. Eniten tyydyttynyttä rasvaa saaneilla oli 72 % suurempi riski kehittää mikroalbuminuria vs henkilöt joiden tyydyttyneen rasvan saanti kuului alimpaan neljännekseen. Punaista lihaa yli kaksi ruoka-annosta viikossa syövien vastaava riski oli 52 % suurempi kuin niiden jotka söivät kaksi annosta tai vähemmän punaista lihaa viikkoa kohden. Glomerulusfiltraationopeuden vähenemisen (ainakin 30 % lähtötasosta) riski oli 52 % suurempi eniten suolaa saavilla ja 38 % pienempi eniten beeta-karoteenia saavilla. Proteiinin tai fruktoosin saannilla ja munuaistoiminnan heikkenemisellä ei ollut yhteyttä.

Pohdinta

Tutkijoiden mukaan suolan ja tyydyttyneen rasvan saannin vähentäminen olisi eduksi myös munuaisille. Lisäksi liiallisen punaisen lihan kulutuksen välttäminen ja beeta-karoteenia sisältävien ruoka-aineiden riittävä saanti saattaa myös suojata munuaista. Proteiini sai tässä tutkimuksessa puhtaat paperit, kuten fruktoosikin.

Lin J et al. Associations of Diet with Albuminuria and Kidney Function Decline. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Mar 18. [Epub ahead of print]