Runsasproteiininen ruokavalio ja kuntosaliharjoittelu tehokasta laihduttamista

kirjoittanut | 10.03.2010 | Uutiset

Tausta

Kuntosaliharjoittelu on suositeltavaa liikuntaa aikuistyypin diabeetikolle siinä missä muukin. Lihasmassan säilyttämiseksi ja rasvamassan poistamiseksi riittävä proteiinin saanti on tärkeää. Nyt australialainen tutkijaryhmä on testannut miten runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio vaikuttaa tyypin 2 diabeetikon laihtumiseen ja nimenomaan rasvapainon vähenemiseen.

Tutkimusasetelma

Tutkimus oli eteenpäin suuntautunut satunnaistettu tutkimus, jossa osallistujat satunnaistettiin neljään eri ryhmään. Tutkittavat satunnaistettiin joko a)  runsaasti proteiinia sisältävälle (33 E % proteiinista) tai b) tavanomaisen määrän proteiinia (19 E%) sisältävälle ruokavaliolle. Rasvan määrä oli molemmissa ruokavalioissa alle 30 E %.  Molemmat ruokavalio aiheuttivat samanlaisen energiavajeen.

Sekä a- että b-ryhmä jaettiin edelleen kahtia kuntosaliharjoitteita tekeviin ja harjoittelemattomiin. Osallistujia oli 83 ja keskimääräinen painoindeksi oli 35. Tutkimus kesti 16 viikkoa.

Tulokset

59 potilasta suoritti kokeen loppuun. Paino tippui kaikissa ryhmissä, mutta ryhmien tulokset erosivat seuraavasti:

 • tavanomainen vähärasvainen ruokavalio – ei harjoittelua: n -9 kg
 • runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio – ei harjoittelua:n. -9 kg
 • tavanomainen vähärasvainen ruokavalio – kuntosaliharjoittelua: n: -11 kg
 • runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio – kuntosaliharjoittelua: n. -14 kg

Rasvamassa väheni seuraavasti:

 • tavanomainen vähärasvainen ruokavalio –ei harjoittelua: n -6 kg
 • runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio –ei harjoittelua:n. -7 kg
 • tavanomainen vähärasvainen ruokavalio – kuntosaliharjoittelua: n: -8 kg
 • runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio –kuntosaliharjoittelua: n. -11 kg

Vyötärönympärys väheni seuraavasti:

 • tavanomainen vähärasvainen ruokavalio – ei harjoittelua: n – 8 cm
 • runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio – ei harjoittelua:n. -9 cm
 • tavanomainen vähärasvainen ruokavalio – kuntosaliharjoittelua: n: -11 cm
 • runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio –kuntosaliharjoittelua: n. -14 cm

Verensokeri-, lipidi ja verenpainearvoissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

Pohdinta

Tutkimustulos vahvistaa käsitystä, että proteiinin tavanomaista suurempi saanti laihdutuksen aikana suojaa lihaskadolta ja lisää rasvan polttoa. Proteiinin hyvä kylläisyysarvo auttaa edelleen laihduttajaa pitämään kiinni tavoiteruokamääristään.

Lisätietoa proteiinista aiemmista uutisistani.

Wycherley TP et al.  A High Protein Diet With Resistance Exercise Training Improves Weight Loss And Body Composition In Overweight And Obese Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2010 Feb 11. [Epub ahead of print]