C- ja E-vitamiini eivät estä raskausmyrkytystä

kirjoittanut | 19.04.2010 | Uutiset

Tausta

Raskausmyrkytys eli eklampsia ja sen esiaste pre-eklampsia ovat raskauden aikana, yleensä loppupuolella, koettavia odottavan äidin sairauksia. Eklampsia on Suomessa harvinainen, mutta sen esiaste on varsin tavallinen. Arviolta n. 5  % raskaana olevista naisista kokee pre-eklampsian. Raskauden aikainen pre-eklampsian ilmaantuminen on myös yhteydessä lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautisairastuvuuteen seuraavan 20-25 –vuoden kuluessa.

Tutkimusasetelma

Pre-eklampsian syyt ovat osin tuntemattomia. Amerikkalainen tutkijaryhmä selvitti olisiko oksidatiivisen stressin vähentäminen antioksidanteilla eduksi pre-eklampsian ehkäisemisessä. Tutkimuksessa annettiin ensimmäiselle tutkimusryhmälle  C- ja E-vitamiineja reilut annokset (1000 mg ja 400 IU) raskausviikkoina 9-16  ja toiselle ryhmälle vastaavasti lumelääkkeet satunnaistetusti (n= 10 154). Ensisijaisina päätetapahtumina olivat kohonneen verenpaineen kehittyminen ja siihen liittyvät pre-eklampsiaoireet. Proteinuriaa ei seurattu.

Tulokset

Kohonneen verenpaineen tai varsinaisen pre-eklampsian esiintymisessä ei ilmennyt eroa ryhmien välillä (riskisuhteet 1,07 ja 1,07 vastaavasti) . Vitamiinit eivät myöskään auttaneet synnytyksen aikaisten tai jälkeisten komplikaatioiden estossa.

Pohdinta

Tutkijat viittaavat artikkelissaan aiempiin samankaltaisiin pienempien tutkimuksien lopputuloksiin ja toteavat, että ehkä antioksidatiivinen stressi ei ole keskeistä pre-eklampsiassa.

Pre-eklampsian ehkäisyyn ei ole löydetty muita hyviä keinoja kuin painonhallinta ja verenpaineen normalisointi. Viisasta lienee myös lakritsin ja salmiakin nauttimisen välttäminen. Uusi havainto on, että alhainen seerumin D-vitamiinipitoisuus liittyy pre-eklampsiaan.  Pre-eklampsiaoireiden ilmaantuessa on syytä hakeutua lääkäriin. Verenpainepotilaiden kannattaa seurata verenpainetta kotimittarilla raskauden aikana.

Lisätietoa raskaudenaikaisesta ruokavaliosta aiemmista uutisistani.

Roberts JM et al.  Vitamins C and E to prevent complications of pregnancy-associated hypertension. N Engl J Med. 2010 Apr 8;362(14):1282-91.