Ikääntyneille vähemmän kananmunia ja kolesterolia?

kirjoittanut | 7.04.2010 | Uutiset

Tausta

Rasvan laadun ja kolesterolin tiedetään olevan yhteydessä sydän- ja verisuoniterveyteen keski-ikäisessä väestössä. Viimeisen vuoden aikana on julkaistu meta-analyysejä ja katsauksia joiden mukaan tyydyttyneen rasvan korvaaminen monityydyttymättömällä edistää sydän- ja verisuoniterveyttä, kuten myös kalarasvan käyttö ja trans-rasvan välttäminen. Ikääntyneiden osalta rasvan laadun merkityksestä sydän- ja verisuoniterveydelle tiedetään vähemmän.

Tutkimusasetelma

Amerikkalaiset tutkijat selvittivät prospektiivisessä väestötutkimuksessa rasvan sekä kolesterolin välisiä yhteyksiä sydän- ja verisuoniterveyteen. Tutkimus kesti yhdeksän vuotta ja siihen osallistui 1941 henkilöä iältään 70-79 –vuotta. Ruuan käyttöä selviteltiin ruuankäyttötutkimuksella.

Tulokset

Rasvan laadulla tai määrällä ja sydän- ja verisuonisairastavuudella ei havaittu olevan yhteyttä. Sen sijaan kolesterolin saanti ravinnosta sekä kananmunien syönti oli yhteydessä sydän- ja verisuonisairauden ilmaantumiseen. Tarkemmassa analyysissä havaittiin, että yhteys oli havaittavissa vain diabeetikoilla.  Heillä sydän- ja verisuonisairauden riski lisääntyi lähes nelinkertaiseksi jos kolesterolin saanti ruokavaliosta oli suurta (ylin neljännes vs alin neljännes). Yli kolmen kananmunan syönti  viikkoa kohden (vs 1 muna tai vähemmän) lisäsi diabeetikoiden  sydän- ja verisuonisairauden riskiä viisinkertaiseksi.

Pohdinta

Tutkijoiden mukaan asiaa ja mahdollisia mekanismeja pitää selvittää vielä tarkemmin. Väestötutkimuksiin liittyy aina sekoittavia tekijöitä, joten tuloksia kannattaa tulkita harkiten. Tässäkin tutkimuksessa diabeetikoilla oli  suurempi sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Keski-iän ruokavalio, painonhallinta sekä fyysinen kunto lienee määrävämpi tekijä iäkkään sydänterveydelle kuin viimeisten vuosien ruokavalion rasvan määrä ja laatu.

Rasvan laadusta ja terveydestä lisää aiemmissa uutisissani . Iäkkäiden ravitsemuksesta lisää blogistani.

Houston DK et al. Dietary fat and cholesterol and risk of cardiovascular disease in older adults: The Health ABC Study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010 Mar 23. [Epub ahead of print]