Proteiini parempaa kuin rasva verenpaineelle?

kirjoittanut | 15.04.2010 | Uutiset

Tausta

Useimmat laihdutustutkimukset ovat vertailleet saman energiamäärän sisältävien ruokavalioiden laihdutusvaikutuksia, kun hiilihydraattien ja rasvan määrää ruokavaliossa on muunneltu. Ruokavalion proteiinipitoisuuden muutosten vaikutuksista verenpaineeseen tiedetään vähän. Verenpainetta säätelevinä ravintotekijöinä on lähinnä pidetty suolan, alkoholin, salmiakin/lakritsin ja kaliumin sekä kokonaisenergian saantia.

Tutkimusasetelma

Kreikkalainen tutkijaryhmä tahtoi selvittää, miten kaksi isokalorista ruokavaliota joissa pidettiin hiilihydraattien osuus samana (50 E %) ja proteiinin ja rasvan osuutta vaihdeltiin vaikuttaa verenpaineeseen, veren rasva-arvoihin ja laihdutustulokseen. Tutkimus tehtiin vaihtovuoroasetelmalla, ja se oli satunnaistettu 4 viikon tutkimus. Osallistujat olivat liikapainoisia aikuistyypin diabeetikoita (n=17). Tutkittavista ruokavalioista runsasproteiininen sisälsi 30 E % proteiinia ja 20  E % rasvaa ja vähäproteiininen sisälsi 15 E% proteiinia ja 35 E % rasvaa. Molemmissa ruokavalioissa pidettiin hiilihydraattien määrä muuttumattomana (50 E %).  Molemmilla ruokavalioilla pyrittiin 700 kcal energiavajeeseen/pv.

Tulokset

Molemmissa ryhmissä koehenkilöt laihtuivat 3 kiloa. Runsasproteiininen ruokavalio vähensi systolista verenpainetta 8 mmHg  ja diastolista 8 mmHg,  Vähäproteiininen ruokavalio vähensi vastaavasti systolista 4 mmHg ja diastolista 3 mmHg. Ryhmien välillä oli verenpaineen muutoksissa tilastollisesti merkitsevä ero.  Aterian jälkeisissä insuliini- ja glukoosivasteissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, vaikka trendi olikin runsasproteiinisen eduksi.

Pohdinta

Tutkimus on ilmeisesti ensimmäinen laatuaan, jossa proteiinin ja rasvan suhteita muutetaan koskematta hiilihydraatteihin laihdutusruokavalion aikana. Tutkijat toteavat tutkimuksen merkittävimmän puutteen olevan sen lyhyt kesto. Lisäksi voidaan todeta koehenkilömääränkin olleen pienen. Tutkimuksessa ei seurattu munuaisten toimintaa, joka olisi ollut arvokasta nimenomaan tässä potilasryhmässä. Pitkäaikaisen runsaan proteiinin saannin on teorisoitu aiheuttavan munuaisvaivoja, mutta käytännön näyttö tästä asiasta heikko. Appel et al julkaisi 2005 tutkimuksen jossa hiilihydraattien korvaaminen joko proteiinilla tai kertatyydyttymättömällä rasvalla alensi verenpainetta.

Aiemmin tälläkin sivustolla uutisoitu tutkimus yhdisti runsaan proteiinin saannin väestötasolla lisääntyneeseen aikuistyypin diabeteksen riskiin. Runsaan pitkäaikaisen proteiinin saannin merkitys verenpaineelle ja yleensä terveydelle vaatii siis vielä lisäselvityksiä.

Lisätietoa proteiinista ja terveydestä aiemmista uutisistani.

Papakonstantinou E et al.  A high-protein low-fat diet is more effective in improving blood pressure and triglycerides in calorie-restricted obese individuals with newly diagnosed type 2 diabetes. Eur J Clin Nutr. 2010 Mar 10. [Epub ahead of print]