D-vitamiinille taas päivän paistetta

kirjoittanut | 4.05.2010 | Uutiset

D-vitamiinista on tullut median ja blogien kestosuosikki. Suosikkiasema ei tosin ole sattumaa, sillä D-vitamiinia tutkitaan vilkkaasti. PubMed antoi 3.5.2010 hakusanalla ”vitamin d” yli 48 000 osumaa.

D-vitamiini estää influenssa A:ta

Japanilainen tutkijaryhmä innostui D-vitamiinin riittävän saannin ja infektiosuojan yhteydestä. He päättivät toteuttaa tutkimuksen,jossa testattiin lapsilla (n=334), miten 30 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä vaikuttaa influenssa A:n ja B:n ilmaantuvuuteen talviaikaan. Tutkimus kesti neljä kuukautta ja se oli lumelääkekontrolloitu.

Tutkimuksen lopussa D-vitamiiniryhmässä havaittiin 18 influenssa A -tapausta ja lumelääkeryhmässä 31 influenssa A -tapausta. D-vitamiinia käyttävillä oli 42 % pienempi riski sairastua influenssa A:han. Influenssa B:hen D-vitamiinilla ei ollut vaikutusta. Kun astmaa sairastavien lapsien kohdalla tehtiin ala-analyysi, huomattiin D-vitamiinia saaneilla vain kahden saaneen astman pahenemisjakson, kun lumelääkeryhmässä 12 koki astman pahenemisen. D-vitamiinin vaikutus oli suurin niillä, jotka eivät olleet saaneet D-vitamiinilisää ennen tutkimuksen alkua.

D-vitamiinilla vaikutusta verenpaineeseen?

D-vitamiinihoidon tehoa kohonnutta verenpainetta sairastavilla lähti testaamaan brittiläinen tutkijaryhmä. Heidän tutkimuksessaan kolekalsiferolia (D3-vitamiinia) annettiin 500 mikrogrammaa viikossa yhdelle ryhmälle kolmen viikon ajan, toiselle kalsitriolia (munuaisten valmistama biologisesti aktiivinen D-vitamiinimuoto) 0,5 mikrogrammaa kahdesti päivässä viikon ajan sekä kolmannelle ryhmälle lumelääkettä. D3-vitamiini ja lumelääke eivät vaikuttaneet verenpaineeseen. Kalsitriolia saaneilla systolinen verenpaine laski peräti 9 % eli n. 15 mmHg. Tutkimuksessa oli kaikkiaan 9 potilasta (!). Vaikka D3-vitamiini ei laskenut verenpainetta, tutkijat arvelevat biologisesti aktiivisen kalsitriolin vaikutuksen olleen niin hyvän, että isoja satunnaistettuja tutkimuksia asian selvittämiseksi tarvitaan. D-vitamiinin tiedetään vaikuttavan verenpaineen säätelyssä keskeiseen reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmään. Tavallinen kaupan hyllyltä saatava D-vitamiinilisä ei siis kuitenkaan auttanut kolmessa viikossa verenpaineeseen.

D-vitamiinin riittävä saanti vähentää aikuistyypin diabetesriskiä?

Amerikkalaisessa väestötutkimuksessa puolestaan huomattiin, että eniten D-vitamiinia saaneilla oli 40 % pienempi riski sairastua aikuistyypin diabetekseen seitsemän vuoden seurannassa kuin niillä, jotka saivat D-vitamiinia vähiten (ylin vs alin neljännes).

Judd SE et al. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 reduces systolic blood pressure in hypertensive adults: A pilot feasibility study. J Steroid Biochem Mol Biol. 2010 Apr 23. [Epub ahead of print]

Lue E et al. Predicted 25-hydroxyvitamin D score and incident type 2 diabetes in the Framingham Offspring Study. Am J Clin Nutr. 2010 Apr 14. [Epub ahead of print]

Urashima M et al. Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren.Am J Clin Nutr 91: 1255-1260, 2010.