E-vitamiinilla rasvamaksaa vastaan?

kirjoittanut | 12.05.2010 | Uutiset

Tausta

Rasvamaksa on liiallisen alkoholin käytön aiheuttama tavallinen sairaus. Sitä esiintyy enenevässä määrin myös lihavuuden, aikuistyypin diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän aiheuttamana ilman merkittävää alkoholin osuutta asiaan. Rasvamaksasta puhutaan kun rasvan osuus koko maksan painosta on n. 5-10 %. Rasvamaksa voi johtaa maksan kirroosiin. Lisäksi rasvamaksa haittaa oleellisesti esim. insuliinin kykyä estää maksan sokerintuottoa. Siten rasvamaksa vaikeuttaa aikuistyypin diabetesta.

Tutkimusastelma

Amerikkalainen tutkijajoukko lähti selvittämään miten E-vitamiini tai oraalisena diabeteslääkkeenä käytettävä pioglitatsoni vaikuttaa rasvamaksan hoitoon. Tutkimukseen osallistui 247 koehenkilöä, joilla oli rasvamaksa ilman että alkoholilla oli siihen osuutta. Koehenkilöät jaettiin kolmeen joukkoon lumelääkkeelle, pioglitatsonille ja E-vitamiinille, heillä ei saanut olla diabetesta. E-vitamiinin annos oli 800 IU/pv (n. 700 mg!). Tutkimus kesti lähes kaksi vuotta. Rasvamaksan tilannetta tutkittiin histologisesti biopsianäytteisiin perustuen.

Tulokset

E-vitaminia saaneilla havaittiin paranemista maksan tilanteessa useammin kuin lumelääkeryhmässä ( 43 % vs 19 %). Sen sijaan pioglitatsonilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta (34 % vs 19 %). ALAT ja ASAT -arvot paranivat sekä E-vitamiini, että pioglitatsoni-ryhmässä mutta eivät lumelääkeryhmässä. Insuliiniresistenssi parani vain pioglitatsonia saaneilla. Pioglitatsoni aiheutti painon nousua. Kumpikaan hoito ei vaikuttanut fibroosiin, mutta molemmat vähensivät maksan tulehdusta ja rasvoittumista. Neljä potilasta E-vitamiiniryhmässä sairastui diabetekseen, kun muissa ryhmissä vastaavasti nolla (ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä).

Pohdinta

Rasvamaksan tilanteen luotettava arviointi vaatii tutkijoiden mukaan biopsiaa sillä validoituja biokemiallisia markkereita ei vielä ole. Tämän tutkimuksen vahvuus olikin juuri biopsia-näytteisiin perustuva seuranta. Tutkijoiden mukaan tuloksia ei voi yleistää diabeetikoihin, koska heitä ei ollut tutkimusjoukossa mukana. Lisäksi he varoittavat, että tulokset ovat  kuitenkin vasta vajaan kahden vuoden tuloksia, vuosikausia kestävien suurten annosten E-vitamiinihoitojen vaikutukset ovat vielä epäselvät. E-vitamiinin saantisuositus Suomessa on 10 mg/pv. Rasvamaksan muita hoitokeinoja on mm. laihdutus.

Lisätietoa E-vitamiinista aiemmista uutisista.  Rasvamaksasta lisää Jukka Westerbackan kirjoituksesta Diabetesliiton kotisivuilta.

Sanyal AJ et al. Pioglitazone, vitamin E, or placebo for nonalcoholic steatohepatitis N Engl J Med. 2010 May 6;362(18):1675-85. Epub 2010 Apr 28.