Ruokahoukutukset himottavat erityisesti liikapainoisia

kirjoittanut | 17.05.2010 | Uutiset

Tausta

Painonhallinta laihdutusjakson jälkeen on yksi keskeisimpiä lihavuuden hoito-ongelmia. Ympäristön ruokasignaalit, kuten elintarvikemainokset ja esillä oleva ruoka viettelevät laihduttajaa. On todettu, että runsaasti energiaa sisältävien herkkujen näkeminen tai haistaminen saa aikaan voimakkaamman impulssin kuin vähäkaloriset (esim. hedelmät) aivojen palkitsemiseen ja mielihyvään liittyvillä alueilla. Liikapainoisilla herkkusignaalit aiheuttavat voimakkaamman aivoimpulssin ja himon kuin normaalipainoisilla. Myös tiukasti ruokavaliotaan rajoittavilla, mutta normaalipainoisilla on havaittu samanlaista herkkusignaalien aiheuttamaa liika-aktivaatiota mielihyväkeskuksessa sekä ylenmääräistä syljen eritystä. Rennosti ja suuremmitta rajoituksitta ruokaan suhtautuvilla vastaava herkkusignaalien aiheuttama mielihyväkeskuksen aktivaatio ja syljenerityksen lisäys on pienempi.

Tutkimusasetelma

Hollantilainen tutkijaryhmä ryhtyi selvittämään miten internetissä näytettävät testikuvat (ruokasignaalit) vaikuttavat rajoittavasti ruokavalioonsa suhtautuvien henkilöiden mielitekoihin. Tulokset analysoitiin erikseen normaalipainoisten ja liikapainoisten osalta. Tutkimukseen osallistui 284 henkilöä, ja se toteutettiin nettikyselynä.  Koehenkilöt tekivät melko yksinkertaisen ristikkotehtävän ja tehtävän ratkaisemiseen liittyi erilaisten ruokaan liittyvien sanojen käyttö. Tehtävän ruokasignaalisanat kuvastivat joko epäterveellisinä pidettäviä välipalaherkkuja (pizzaa, perunalastuja, suklaata jne.) tai terveellisiä välipaloja (hedelmiä ja vihanneksia). Ristikon tekemisen jälkeen koehenkilöt joutuivat katsomaan erilaisia välipalojen kuvia ja vastaamaan kysymyksiin välipalojen haluttavuudesta. Koehenkilöt täyttivät lisäksi kyselyn, jolla selvitettiin miten paljon he rajoittavat omaa syömistään (vs miten rennosti suhtautuvat ruokaan) ja  miten nälkäisiksi itsensä kokivat. Koehenkilöiden keski-ikä oli n. 42 vuotta ja heidän painoindeksinsä oli keskimäärin 24. Kaikki olivat naisia.

Tulokset

Sekä korkeampi painoindeksi että tiukempi ruokavalion rajoittaminen arjessa ennustivat lisääntynyttä mieltymystä herkullisiin välipaloihin kuvatestissä. Rennosti arkisyömiseen suhtautuvat osoittivat suurempaa mieltymystä terveellisiä välipaloja kohtaan.
Kun tutkittiin pelkästään niitä jotka suhtautuivat ruokavalioonsa rajoittavasti ja laskelmoivasti huomattiin, että normaalipainoisten (ja rajoittavien) mieltymys herkkuvälipaloihin oli erittäin paljon matalampi kuin liikapainoisten (ja rajoittavien).  Ero oli n. n. 75 %.  Herkkukuvien näyttäminen rajoittaville normaalipainoisille vähensi mieltymystä ja himoa herkkuihin, kun taas rajoittavien lihavien mieltymystä ja himoa ne lisäsivät.

Pohdinta

Tutkimus osoitti, että rennommin ruokavalionsa koostamiseen suhtautuvat kokevat herkkusignaalit vähemmän kiinnostavina ja himoittavina. Normaalipainoiset ruokavaliotaan rajoittavat puolestaan ryhtyvät himoitsemaan terveellisiä vaihtoehtoja herkkuja nähtyään.  Sen sijaan liikapainoiset ja ruokavaliotaan rajoittavat joutuivat suurimpaan pulaan herkkusignaalien kanssa. Tutkijoiden mukaan liikapainoiset ja samaan aikaan ruokavaliotaan voimakkaasti rajoittavat ovat erityisen alttiita ympäristön herkkusignaaleille ja saattavat siten unohtaa ja hylätä painonhallintatavoitteensa. Ruokasignaalien vähentäminen, esim. sijoittamalla ruuat kaappiin pois pöytätasoilta sekä hallittu ruokien ostaminen ja valinta, ovat yksi keino hillitä signaaleja ja estää siten repsahduksia. Tutkijat myös toteavat, että erilaiset painonhallintatavoitteeseen liittyvät muistuttajat (clues) voivat auttaa tavoitteen saavuttamisessa.

Lisätietoa painonhallinnasta ja kylläisyydestä aiemmista uutisistani.

Ouwehand  C & Papies EK. Eat it or beat it. The differential effects of food temptations on overweight and normal-weight restrained eaters. Appetite (2010),doi10.1016/j.appet.2010.04.009