Nivelvaivat ja ruokavalio

kirjoittanut | 21.11.2016 | Blogi

Ruokavaliolla, laihduttamisella ja yksittäisillä ravintolisillä voidaan vaikuttaaa joidenkin nivelsairauksien kulkuun. Tämän kirjoituksen liitteenä olevassa diasarjassa käyn läpi tämänhetkistä tutkimusnäyttöä ruokavalion ja ravintolisien vaikutuksista nivelrikossa, nivereumassa ja kihdissä. Esitys on pidetty pääpiirteittäin tällaisena SOMTY:n koulutuspäivällä Tampereella 18.11.2016. Ohessa lyhyt yhteenveto diasarjasta.

Nivelrikko

Nivelrikon ensisijainen elämäntapahoito on laihdutus. Se on useiden satunnaistettujen mukaan eduksi kivun lievittämisessä ja toimintakyvyn parantamisesta, asiasta on vakuuttava tutkimusnäyttö. Kaikkein paras teho näyttää olevan liikunnan lisäämisellä ja laihdutusruokavaliolla yhdenaikaisesti.

Inkivääri on satunnaistettujen tutkimusten (5 kpl) meta-analyysin mukaan hiukan lumetta tehokkaampi kivun ja liikuntavaikeuksien lievittämisessä. Tutkimukset ovat kuitenkin verraten pieniä, laadultaan osin puutteellisia ja julkaistu vähemmän arvostetuissa tiedelehdissä. Inkiväärille satunnaistetut henkilöt lopettavat hoidon useammin kuin lumelääkkeelle satunnaistetut, mikä viittaa siihen, että inkiväärin  mahasuolikanavan (tai muut) haittavaikutukset estävät jossain määrin sen laajaa käyttöä.

Nivelreuma

Mistään ruokavaliosta ei ole vahvaa näyttöä nivelreuman hoidossa. Vuonna 2010 julkaistun systemoidun kirjallisuuskatsauksen mukaan Välimeren ruokavalion tai reilun viikon paastoa seuraavan vegetaristisen ruokavalion tehosta on viitteellistä näyttöä. Niiden teho saattaa kuitenkin perustua pitkälti tutkimuksissa havaittuun (tahattomaan) samanaikaiseen laihtumiseen. Eliminaatio- ja muista välttämisruokavalioista ei ole näyttöä, eikä nivelreuman Käypä Hoito -suositus niitä suosita.

Kalaöljyn lievästä kipua vähentävästä ja tulehduskipulääkkeen tarvetta pienentävästä vaikutuksesta on melko vakuuttava tutkimusnäyttö. Kalaöljy myös vähentää aamujäykkyyttä reumassa.

D-vitamiinin runsas saanti on käänteisessä yhteydessä nivelreuman riskiin ja reuman aktiivisuuteen. Tämä meta-analyysitason näyttö väestötutkimuksista viittaa siihen, että D-vitamiinilla olisi vaikutusta taudin puhkeamiseen ja aktiivisuuteen. D-vitamiini on niinkin pienellä annoksella kuin 12,5 mcg/pv vähentänyt nivelreuman oireita, mutta jättiannokset (> 100 mcg/pv) eivät ole olleet lumetta parempia pienehköissä 6-12 kestäneissä satunnaistetuissa tutkimuksissa. Amerikkalaisessa suuressa satunnaistetussa viisi vuotta kestäneessä tutkimuksessa 10 mcg/pv ei estänyt nivereumaan sairastumista, kun vertailun kohteena oli lumehoito.

Kurkumamausteen kurkumiinistä on satunnaistettujen tutkimusten meta-analyysitasoinen näyttö nivelreumassa. On myös näyttöä, että se on pieniannoksisen tulehduskipulääkkeen veroinen. Tutkimukset ovat kuitenkin verraten pieniä, laadultaan osin puutteellisia ja julkaistu vähemmän arvostetuissa tiedelehdissä. Tutkimukset on tehty lisäksi vain aasialaisissa populaatioissa, joten niiden sovellettavuus länsimaisiin ihmisiin on epävarmaa.

Joistain probioottivalmisteista on viitteellistä satunnaistettujen tutkimusten näyttöä taudin aktiivisuuden vähentämisessä, mutta ei ole tietoa mikä on oikea valmiste tai probioottivalmiste. On myös epäselvää, onko tutkimuksissa havaittu hyöty käytännössä merkityksellinen.

Kihti

Kihti tarkoittaa uraatin eli virtsahapon kiteytymisestä niveliin ja joskus myös muihin kudoksiin. Uraattikiteet ovat neulamaisia ja aiheuttavat nivelissä kivuliaan tulehdusreaktion. Tyypillinen kihdin paikka on isovarpaan tyvi, mutta se voi sijaita muissakin nivelissä kuten nilkassa.

Kihdin ravitsemuksellisia riskitekijöitä ovat runsas alkoholin, erityisesti oluen ja väkevien juomien käyttö, runsas eläinperäisten puriiniemästen saanti ruokavaliosta, runsas sokerin ja hedelmäsokerin käyttö, ja punaisen sekä prosessoidun lihan runsas käyttö. Sen sijaan kahvin runsas juominen ja maitotaloustuotteiden käyttö sekä runsas folaatin saanti näyttää olevan kihdiltä suojaava tekijä. Lihavuus on myös kihdin riskitekijä.

Jo 5-10 kilon laihduttaminen vähentää kihtikohtausten riskiä noin puoleen. Lisäksi kihtikohtausta voidaan hoitaa rajoittamalla puriinien saantia sekä lisäämällä sellaisten ruokien ja juomien käyttöä jotka lisäävät uraatin erittymistä. Näistä ruokavaliomuutoksista tarkemmat ohjeet oheissa diasarjassa –huomioi, että kihtikohtauksen hoidosta puriinirajoituksella ei ole satunnaistettuihin tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa ja siksi ohjeet voivat vaihdella eri kirjallisuuslähteiden mukaan. Kihtiä voidaan hoitaa ja hoidetaan myös lääkkein.

Lopuksi 

Kannustaminen terveelliseen ruokavalioon on eduksi nivelpotilailla aina huolimatta siitä, että ruokavaliolla ei ole osoitettu olevan laihduttamisesta riippumatonta vaikutusta nivelkipuihin muissa nivelsairauksissa kuin kihdissä. Terveellinen ruokavalio auttaa hallitsemaan nivelvaivoihin liittyviä liitännäissairauksia ja niiden aineenvaihduntahäiriöitä. Nivelkivuista kärsivillä on muita enemmän metabolista oireyhtymää, sepelvaltimotautia tai tyypin 2 diabetesta liitännäissairauksina. Nivelrikon ykköshoito ennen tekonivelleikkausta on laihdutus ja liikunta.

Riittävästä D-vitamiinin saannista on huolehdittava erityisesti nivelreumassa sekundaarisen osteoporoosiriskin vuoksi, vaikka jättiannokset eivät ole auttaneet reumassa lumelääkettä enempää taudin aktiivisuuden vähentämisessä.

Kurkuman ja inkiväärin todellista arvoa ja oikeaa annostelua on vielä vaikea määritellä, mutta tutkimustulokset ovat jossain määrin lupaavia. Aiheesta odotellaan lisää tutkimuksia, joita on tekeillä.

Viitteet tutkimuksiin oheissa diasarjassa.