Kuuluisa PREDIMED-tutkimus hyllytettiin mokan vuoksi –ja julkaistiin uudestaan korjattuna

kirjoittanut | 14.06.2018 | Blogi

Pätevän tutkimuksen tekeminen on vaativaa. Virheen mahdollisuus vaanii joka askeleella, kuten normielämässäkin.

Toistaiseksi kaikkein suurimmassa traditionaalista Välimeren ruokavaliota koskevassa satunnaistetussa tutkimuksessa havaittiin puutteita satunnaistamisprosessissa, ja tutkimus vedettiin niiden vuoksi pois arvostetusta New England Journal of Medicine (NEJM)-lehdestä. Tutkimus kuitenkin julkaistiin saman tien uudestaan korjattuna.

Moka

Satunnaistamisprosessin virhe löytyi tämän artikkelin perusteella. Artikkelin kirjoittaja osoitti tilastollisin menetelmin, että PREDIMED-tutkimusryhmien väliset jakaumat lähtötilanteessa eli tutkimuksen alkaessa olivat sellaisia, että ne eivät voi olla sattumaa (satunnaistamisen tulosta). NEJM kirjoittaa lyhyesti miten lehdessä reagoitiin näihin epältyihin virheisiin täällä.

Satunnaistamisprosessissa epäilty virhe voitiin vahvistaa. Yhdeksi syyksi paljastui, että yhdessä tutkimuskeskuksessa toiminut tutkija oli laittanut samassa taloudessa asuvat henkilöt samaan ryhmään, vaikka satunnaistaminen olisi voinut arpoa esimerkiksi perheen miehen ja naisen eri ruokavalioille. Tutkija halusi lehdistötietojen ja supplementtitietojen perusteella ilmeisesti välttyä siltä, että tällaisissa perheissä toinen vetäytyisi tutkimuksesta, koska kahden eri dieetin noudattaminen samassa perheessä on mutkikasta. Tai vaihtoehtoisesti tutkija halusi tehdä perheen elämän vain helpommaksi. Ymmärrettävää inhimillisesti mutta väärin tutkimuseettisesti.

Toinen satunnaistamisvirhe johtui siitä, että toinen tutkija rikkoi henkilötason satunnaistamisprotokollan ja laittoi pikkukylissä asuvat osallistujat aina samalle ruokavaliolle. Esimerkiksi kaikki pienestä A-kylästä peräisin olevat joutuivat vähärasvaiselle ruokavaliolle, B-kylästä kotoisin olevat Välimeren ruokavaliolle jota rikastettiin ilmaisella extra virgin oliiviöljyllä (1 l/vko/talous) ja C-kylän osallistujat Välimeren ruokavaliolle jota rikastettiin pähkinöillä (30 g/pv). Tutkija halusi välttyä siltä, että yhden kylän osallistujat valittaisivat joutumista ”väärään ryhmään”, kun taas naapuria oli kohdannut onni joutua oliiviöljyryhmään (jota ilmeisesti pidettiin parhaimpana). Kolmas virhe oli vielä se, että satunnaistamistaulukkoa oli luettu yhdessä keskuksessa väärin.

Korjatut tulokset

Edellä mainittujen syiden vuoksi alkuperäinen tutkimus vedettiin pois NEJM:stä. Samalla kuitenkin julkaistiin Harvardin tilastotietelijöiden kanssa yhdessä analysoidut uudet tulokset, joissa huomioitiin tilastollisesti satunnaistamisprotokollassa tapahtunut virhe.

Korjatut tulokset ovat käytönnössä samat kuin alkuperäiset. Tutkimuksen päätapahtumassa eli yhdistetyssä sydän- ja verisuonitautitapahtumien määrässä oli tilastollisesti merkitsevä ero Välimeren ruokavalioiden eduksi. Extra virgin oliiviöljyllä rikastetulle Välimeren ruokavaliolle satunnaistetuilla oli 31 % vähemmän sydän- ja verisuonitautitapahtumia kuin vähärasvaisella ruokavaliolla. Pähkinöillä rikastetulle Välimeren ruokavaliolle satunnaistetuilla oli 28 % vähemmän sydän- ja verisuonitautitapahtumia kuin vähärasvaisella ruokavaliolla. Molemmat tulokset perustuivat ns. ITT-analyysiin.  Etu Välimeren ruokavalioille tuli enemmän aivohalvauksien kuin sydäninfarktien kautta.

 

Edelleen tutkijat tekivät ns. herkkyysanalyysin (punaisella laatikolla alla olevassa kuvassa), jossa suljettiin kokonaan pois ne osallistujat, joiden satunnaistamisprotokollaa oli rikottu. Tällöin jäljelle jäi 5859 koehnkilöä alkuperäisen 7447 sijaan. Tutkimuksen tulokset olivat edelleen samankaltaiset kuin alkuperäisen tutkimuksen.

Lopuksi

Tämäkin tutkimus osoittaa, miten haastavaa satunnaistettujen ravitsemustutkimuksien tekeminen on. Koehenkilöiden sitouttaminen vuosikausiksi ruokavalioon ei todellakaan ole helppoa saavuttaa, monenlaiset arkielämän haasteet sotkevat pakkaa ja vaikeuttavat tutkimuksien läpivientiä. Tutkijat itse ovat inhimillisiä ihmisiä heikkouksineen, ja saattavat langeta vääriin menetelytapoihin monenlaisten paineiden alla. Tämä uudelleen analyysi varmasti keskusteluttaa ravitsemustutkijoita vielä pitkään, ja valittevasti se jättää varjon tutkimuksen ylle huolimatta siitä, että tulokset ovat samat kuin alkuperäisen julkaisun 2013.

Joka tapauksessa tämä uusi analyysi ja kaksi eri aikakausina tehtyä satunnaistettua tutkimusta osoittavat, että traditionaalinen Välimeren ruokavaliomalli tai sitä hieman modifioitu suositusten mukainen ruokavalio ovat eduksi sydän- ja verisuonitautitapahtumien ehkäisyssä (taulukko alla).

PREDIMED-tutkimuksessa selvin ero Välimeren ruokavalioiden ja vähemmän rasvaisen ruokavalion välillä oli oliiviöljyn, pähkinöiden, kalan ja palkokasvien käytössä, joita kaikkia kulutettiin enemmän Välimeren ruokavalioryhmissä. Muutoin erot syömisissä ryhmien välillä olivat pienet.

Lähteet

Estruche tal. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med June 13, 2018 DOI: 10.1056/NEJMoa1800389.

Retraction and Republication: Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet. N Engl J Med 2013;368:1279-90. N Engl J Med June 13, 2018, DOI: 10.1056/NEJMc1806491

That Huge Mediterranean Diet Study Was Flawed. But Was It Wrong? Golata Gina, New York Times, saatavilla https://www.nytimes.com/2018/06/13/health/mediterranean-diet-heart-disease.html  [vierailtu 14. kesäkuuta 2018]

Aiempia kirjoituksiani aiheesta:

Välimeren ruokavalio vähensi aivo- ja sydänsairauksia, Predimed-tutkimus

Predimed-tutkimus tulee, oletko valmis?