Suuri satunnaistettu tutkimus: Suolan vähentäminen todella kannattaa, vähemmän aivoinfarkteja ja kuolemia

kirjoittanut | 30.08.2021 | Blogi

Tarjolla erittäin harvinaista herkkua. Megaluokan satunnaistettu ravitsemusinterventio kovin päätetapahtumin ”The Salt Substitute and Stroke Study (SSaSS)”

Kiinassa toteutettiin yhteistyössä englantilaisten, amerikkalaisten ja australailaisten tutkijoiden kanssa yli 20 000 henkilöä kattanut satunnaistettu tutkimus, jossa vähintään 60 vuotta täyttäneillä kohonneesta verenpaineesta kärsivillä, ja/tai jo aiemmin aivoinfarktin sairastaneilla henkilöillä tutkittiin mineraalisuolan vaikutuksia aivoinfarkteihin, muihin sydän- ja verisuonitautitapahtumiin suhteessa tavalliseen suolaan. Tulokset julkaistiin arvostetussa New England Journallehdessä.

Menetelmät

 • n= 20 995
 • Vertailu: rinnakkaisryhmien vertailu; mineraalisuola, jossa osa (25 %) natriumista oli korvattu kaliumilla vs. tavallinen pöytäsuola (NaCl)
 • Satunnaistaminen: maaseudulla Kiinassa sijaitsevat 600 kylää satunnaistettiin ryväksiin (cluster-randomized study)
 • Verenpaine lähtötilanteessa 154/89 mm Hg, ja 79,3% käytti verenpainelääkkeitä.
 • Suolan saanti arvioituna virtsaan eritetystä natriumista (4,3 g natriumia/24h) oli 10,8 g/24 h. 
 • Ensijainen päätetapahtuma: aivoinfarkti
 • Sekundaariset päätetapahtumat: sydän- ja verisuonitautitapahtuma (yhteenlaskettu), kuolema ja liian korkea veren kaliumpitoisuus (hyperkalemia)
 • Kesto: 4,7 vuotta (keskiarvo)

Tulokset

 • Aivoinfarktiriski väheni 14 % mineraalisuolaa käyttäneillä suhteessa tavallista suolaa käyttäneisiin (29.14 events vs. 33.65 events per 1000 person-years; rate ratio, 0.86; 95% confidence interval [CI], 0.77 to 0.96; P=0.006)
 • Yhdistetyt sydän- ja verisuonitautitapahtumat väheni 13 % mineraalisuolaa käyttäneillä suhteessa tavallista suolaa käyttäneisiin
 • Kuoleman riski seuranta-aikana väheni 12 % mineraalisuolaa käyttäneillä suhteessa tavallista suolaa käyttäneisiin
 • Yläverenpaine (systolinen) laski 3,34 mmHg mineraalisuolaa käyttäneillä suhteessa tavallista suolaa käyttäneisiin. Alapaineessa (diastolinen) ei ollut eroa.
 • Suolan saanti väheni 0,9 grammaa tavallista käyttäneihin nähden (-350 mg (95% confidence interval [CI], −545 to −154), ja kaliumin saanti oli 0,8 g/pv korkemmalla mineraalisuolaa saaneilla (virtsaan erityksestä arvioiden).
 • Hyperkalemiassa ei eroa ryhmien välillä

Minipohdinta

Tämä on erittäin harvinaislaatuinen tutkimus. Se on ravitsemusinterventioksi massiivinen, ja toteutettu harvinaislaatuisissa olosuhteissa. Kyseessä oli maalaiskylät Kiinassa, joissa prosessoituja elintarviketeollisuuden tuotteita käytettiin vain vähän, ruoka valmistettiin pitkälti itse kotona. Näin ollen suola valinnalla on selkeämpi merkitys kuin vaikka Suomessa, jossa suurin osa suolasta tulee kotikäytön ulkopuolelta teollisuuden tekemistä elintarvikkeista.

Tutkimus laittaa mielestäni hautaan epäilyt (niitäkin on riittänyt) siitä, onko vähempi suolan (natriumin) saanti ja lisääntynyt kaliumin saanti elimistölle hyödyllistä vai ei, kyllä on edullista. Tällaiset satunnaistetut tutkimukset ovat väestötutkimuksia luotettavampia, ja tässä tapauksessa tutkimus on vieläpä toteutunut erityisen hyvin. Natriumin saannin vähentäminen ja samanaikainen kaliumin lisääminen on todella arvokasta terveydelle, jo pieni muutos suolan saannissa ja siten verenpaineessa edesauttaa aivoterveyttä ja todennäköisesti myös sydäntä. Huomioitavaa on, että hyöty tuli käytettyjen verenpainelääkkeiden päälle.

Suomalaisten kannattaa pyrkiä kaikin tavoin vähentämään suolan saantia. Yksi helppo tapa on vaihtaa tavallinen suola, merisuola, vuorisuola, ruususuola tai muu trendisuola mineraalisuolaksi, jossa osa natriumista on korvattu kaliumilla ja/tai magnesiumilla. Lue lisää mineraalisuolasta Sydänliiton sivuilta. Mineraalisuolat on myös (lähes) aina jodioituja toisin kuin monet trendisuolat. Trendisuolien mineraali- ja vitamiinipitoisuudet ovat mitättömiä ja ne ovat terveysvaikutuksiltaan tavallisen pöytäsuolan kaltaisia.

PS. Minua harmittaa, että kovin monet kiinnostavat ja terveydelle edulliset uudet kasviproteiinit ovat aivan liian suolaisia.

Päivitys 31.8.2021: Kaliumin lisäyksen vaikutus lisätty, sininen teksti kirjoituksessa.

Lähteet

Neal B, Feng X, Zhang R, et al. Effect of salt substitution on cardiovascular events and death. New Engl J Med. 2021; Epub ahead of print.

Ingelfinger JR. Can salt substitution save at-risk persons from stroke? New Engl J Med. 2021; Epub ahead of print.