Onko maitotuotteista etua verenpaineelle?

kirjoittanut | 28.05.2009 | Uutiset | 4 Kommentit

Tausta

Kalsium on yksi verenpaineen säätelyyn osallistuva aine. On esitetty, että kalsium ja jotkut maidon peptidit, jotka toimivat ACE-estäjälääkkeiden tavoin, voisivat alentaa verenpainetta. Tähän astiset tutkimukset ovat olleet ristiriitaisia, selvää näyttöä runsaan maidon saannin eduista verenpaineeseen ei ole.

Tutkimustietoa

Asiasta on julkaistu useita tutkimuksia kevään 2009 aikana. Tammikuussa julkaistiin australialaistutkimus, joka osoitti, että D-vitamiinilla vitaminoidun maidon kulutuksen lisääminen neljällä desilitralla normaalia korkeammaksi ei vähentänyt verenpainetta. Tutkimus oli eteenpäin suuntautuva satunnaistettu tutkimus, jonka kesto oli 6 kuukautta, ja siihen osallistui 167 yli 50-vuotiasta miestä.

Hollantilainen ryhmä selvitti väestötutkimuksessa verenpaineen ja maidon kulutuksen välisiä yhteyksiä. Ryhmä havaitsi, että runsaimmin maitotuotteita käyttävillä oli n. 20 % pienempi riski ”sairastua” kohonneeseen verenpaineeseen kuin niillä jotka käyttivät vähiten maitotuotteita. Tutkimus on väestöseuranta, johon liittyy tavalliset valikoitumisvirhelähteet, eikä siten tutkimuksen painoarvoa voida pitää vahvana.

Toinen hollantilainen tutkijaryhmä selvitti tripeptidirikasteiden  (maidon valkuaisten ainesosia) vaikutusta verenpaineeseen potilailla, joilla oli lievästi kohonnut verenpaine lähtötilanteessa. Tutkijat päätyivät siihen, että kahden kuukauden satunnaistetussa ja kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa tripeptidit laskevat lääkärillä mitattua verenpainetta n. 2/1 mmH annosvasteisesti. Kotimittauksien tai vuorokausirekisteröityihin verenpaineisiin tripeptideillä ei ollut vaikutusta.

Toinen hollantilaisryhmä julkaisi samantyyppisessä tutkimuksessa nollatuloksen helmikuussa 2009.

Pohdinta

Viimeaikaiset tutkimukset näyttäisivät vahvistavan käsitystä, että lisätyllä kalsiumilla, maitotuotteiden muodossa, tuskin on suurta vaikutusta verenpaineeseen sekaruokavaliota käyttävillä. Sama pätee myös tripeptideihin, joita Suomessa on myynnissä esim. Evolus-valmisteina.

Suomalainen lääkäreiden verenpaineen Käypä -hoito suositus ei pidä kalsiumia tai tripeptidejä oleellisen tärkeänä verenpaineen ehkäisyssä. Maito on toki terveellinen ja tärkeä juoma muutoin ja erityisesti lapsilla lähes välttämätön, mutta verenpaineen säätelyssä se ehkä ei kuitenkaan ole mitenkään oleellisen tärkeä.

Daly RM, & Nowson CA.Long-term effect of calcium-vitamin D(3) fortified milk on blood pressure and serum lipid concentrations in healthy older men. Eur J Clin Nutr. 2009 Jan 21. [Epub ahead of print]

Engberink MF et al. Inverse association between dairy intake and hypertension: the Rotterdam Study. Am J Clin Nutr. 2009 Jun;89(6):1877-83. Epub 2009 Apr 15.

Engberink MF et al.Lactotripeptides show no effect on human blood pressure: results from a double-blind randomized controlled trial . Hypertension. 2008 Feb;51(2):399-405.

de Leeuw PW et al. Dose-dependent lowering of blood pressure by dairy peptides in mildly hypertensive subjects. Blood Press. 2009;18(1):44-50.