Välimeren ruokavalio pesi niukkarasvaisen

kirjoittanut | 3.09.2009 | Uutiset | 6 Kommentit

Tausta

Välimeren ruokavalion tiedetään suojaavan sekä aivoja että sydäntä. Niukkarasvaista ruokavaliota suositellaan Suomessakin aikuistyypin diabeetikoiden ja terveen väestön ruokavalioksi. Näitä ruokavalioita on aiemmin verrattu keskenään aikuistyypin diabeetikon sokeritaudin kokonaisvaltaisessa hoidossa vain vähän.

Tutkimusasetelma

Italialainen tutkijaryhmä on julkaissut pitkäkestoisen (4 vuotta) tutkimuksen Välimeren ja niukkarasvaisen ruokavalion eroista juuri diagnosoidun aikuistyypin diabeetikon terveydelle. Tutkimuksessa satunnaistettiin avoimessa asetelmassa 215 henkilöä joko Välimeren tai niukkarasvaiselle ruokavaliolle. Potilaiden tarvetta aloittaa lääkehoito, pitkäaikaissokeria, veren rasva-arvoja, painoa ja ruokavaliota seurattiin neljä vuotta. Potilaiden keskipaino lähtötilanteessa oli 86 kiloa ja ikä 52 vuotta.

Tulokset

Neljän vuoden kuluttua molemmissa ryhmissä energian saanti oli edelleen reilut 400 kcal alemmalla tasolla kuin lähtötilanteessa. Välimeren ruokavaliolla olevat saivat enemmän tyydyttymätöntä rasvaa (+4-7 E %) ja vähemmän hiilihydraatteja (-8 E %). Ruokavalioiden proteiinipitoisuudessa ei ollut merkittävää eroa.

Paino laski Välimeren ruokavaliota saaneilla potilailla vajaan 4 kiloa ja niukkarasvaisella ruokavaliolla olevilla reilun 3 kiloa. Välimeren ruokavaliota noudattavista 44 % tarvitsi diabeteslääkitystä tutkimuksen lopussa ja 70 % niukkarasvaisella ruokavaliolla olevista. Välimeren ruokavaliolla olevilla oli täten 37 % pienempi riski siirtyä käyttämään tablettilääkitystä. Välimeren ruokavaliota noudattavista suurempi osa (37 vs 24 %) saavutti pitkäaikaisverensokeritavoitteen alle 7 mmol/l. Veren rasva-arvoissa ei ollut merkittävää eroa.

Pohdinta

Tämä varsin pitkäkestoinen tutkimus osoitti Välimeren ruokavalion sopivan hyvin aikuistyypin diabeetikoille. Tämä on lajissaan ainakin toinen tutkimus, jossa Välimeren ruokavaliolla saadaan edullisempia vaikutuksia kuin niukkarasvaisella ruokavaliolla painon ja sokeriaineenvaihdunnan suhteen (Shai et al 2009). Myös vähähiilihydraattinen ruokavalio on toiminut hyvin aikuistyypin diabeetikoilla useissa tutkimuksissa. Tämän tutkimuksen puutteena on sokkouttamaton luonne.

Esposito K et al. Effects of a Mediterranean-style diet on the need for antihyperglycemic drug therapy in patients with newly diagnosed type 2 diabetes: a randomized trial Ann Intern Med. 2009 Sep 1;151(5):306-314