Rasvan laadun vaihtaminen kannattaa

kirjoittanut | 24.03.2010 | Uutiset

Tausta

Alkuvuonna julkaistu Siri-Tarinon et al. meta-analyysi kyseenalaisti tyydyttyneen rasvan itsenäisen merkityksen sydän- ja verisuonitautien synnyssä. Siri-Tarinon meta-analyysi ei pystynyt kuitenkaan osoittamaan olisiko kuitenkin tyydyttyneen rasvan vaihtaminen joko hiilihydraatteihin, kertatyydyttymättömään (MUFA) tai monityydyttymättömään (PUFA) rasvaan edullista sydän- ja verisuonitautien kannalta. Siri-Tarinon analyysissä oli mukana sekä prospektiivisia väestöseurantoja että satunnaistettuja tutkimuksia.

Tutkimusasetelma

Amerikkalainen tutkijaryhmä on julkaissut systemaattisen katsauksen ja meta-analyysin pelkästään eteenpäinsuuntautuneiden, satunnaistettujen ja kontrolloitujen (RCT) tutkimusten tuloksista. Meta-analyysin tarkoitus oli selvittää miten tyydyttyneen rasvan korvaaminen PUFA:lla vaikuttaa sydäntauteihin sairastavuuteen. Meta-analyysiin otettiin mukaan 8 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 13 614 henkilöä. Tutkimukset olivat kestoltaan keskimäärin 4,3 vuotta ja alle vuoden mittaisia tutkimuksia ei kelpuutettu mukaan.

Tulokset

Kun tutkimuksissa tehtiin keskimäärin 9 E%:n  tyydyttyneen rasva vaihto PUFA:aan väheni sydäntapahtumien riski 19 %. Jokainen tyydyttyneen rasvan viiden energiaprosentin korvaaminen PUFA:lla vähensi sydäntapahtumien määrää 10 %. PUFA:aan siirtyminen vähensi seerumin kokonaiskolesterolia n. 0,8 mmol/l.

Pohdinta

Myös aiemmin julkaistut  Jacobsen et al ja Skeaff meta-analyysit päätyivät samanlaiseen päätelmään, että tyydyttyneen rasvan korvaaminen nimenomaan PUFA:lla vähentää sydäntapahtumien ilmaantuvuutta. Sen sijaan tyydyttyneen rasvan korvaaminen hiilihydraateilla tai MUFA:lla ei ole tuonut etua esim. Jacobsenin tutkijaryhmän meta-analyysissä. Itse asiassa Jacobsen et al. totesi, että tyydyttyneen rasvan korvaaminen hiilihydraateilla saattaa jopa lisätä hiukan (7 %) sydäntapahtumien ilmaantuvuutta.

Mitä näistä meta-analyyseistä sitten kaikkinensa ajatella? Tyydyttyneen rasvan vaihtaminen tyydyttymättömään näyttää siis tuovan hyötyä sekä vahvoissa RCT-tutkimuksissa että heikommissa väestöseurannoissa. Tyydyttyneen rasvan saannilla ei kuitenkaan ollut itsenäisesti yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskiin. Miten nämä kaksi asiaa neuvottelevat keskenään? Asiaan ei ole ihan lyhytselitteistä vastausta.

Vastausta on pohtinut AJCN:n maaliskuun pääkirjoituksessa Stamler. Hän ei suluta suoraltaan Siri-Tarinon et al meta-analyysin tuloksia, vaan esittää kahdentoista kysymyksen listan meta-analyysin puutteista.

Pointti näyttäisi olevan se, että rasvan laadun muuttaminen monityydyttymättömien suuntaan parantaa sydän- ja verisuoniterveyttä, mutta tyydyttyneen rasvan vähentäminen ja samanaikainen hiilihydraattien tai kertatyydyttymättömien rasvahappojen kulutuksen lisäys ei ainakaan paranna sydänterveyttä. Kalaruokien, kasviöljyjen ja pähkinöiden runsas käyttö vie rasvan laatua oikeaan suuntaan.

Tämänkin meta-analyysin jälkeen on vielä kysymyksiä auki rasvan laadun ja aivoterveyden, mielenterveyden sekä monien muiden terveysvaikutusten osalta.

Lisätietoa aiemmista uutisista.

Mozaffarian D et al. Effects on Coronary Heart Disease of Increasing Polyunsaturated Fat in Place of Saturated Fat: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS Medicine. March 23 2010.