Ruokavaliohoito laskee paineita ja kohentaa muistia

Tausta

Kohonnut verenpaine on suurin ennenaikaisia kuolemia aiheuttava sydän- ja verisuonitautien riskitekijä tupakoinnin ohella. Kohonnut verenpaine rasittaa verisuonistoa, lisää aivo- ja sydäninfarktin riskiä, aiheuttaa muisti-, ja erektiohäiriöitä. Suomessa on yli puoli miljoonaa kohonneesta verenpaineesta kärsivää henkilöä, ja lääkehoidetuista n. 2/3 ylittää tavoitelukemat 140/85 mmHg. Liikunnan ja vähäsuolaisen DASH-ruokavalion tiedetään vähentävän verenpainetta.

Tutkimusasetelma

Amerikkalainen  tutkijaryhmä selvitti tutkimuksessaan millainen vaikutus  DASH-ruokavaliolla ja yhdistetyllä ruokavaliolla  on lyhytaikaisessa tutkimuksessa muistitoimintoihin (neurokognitiivisiin toimintoihin). Koehenkilöt  (n=124) olivat liikapainoisia, heidän verenpaineensa oli lievästi koholla (systolinen 130-159 ja diastolinen 85-99 mmHg). Heidät satunnaistettiin a) pelkälle DASH-ruokavaliolle, b) DASH:lle ja liikuntaohjelmalle tai c) kontrolliryhmään, joka oli tavanomainen ruokavalioneuvonta.  Kaikkien koehenkilöiden muistitoimintoja tutkittiin muistia ja psykomotorista nopeutta (kyky tehdä sujuvasti ja nopeasti motorisia liikkeitä) kartoittavien testien avulla.  Tutkimus kesti 4 kuukautta.

Tulokset

Yhdistetyssä DASH-ruokavalio-liikunta –ryhmässä sekä muistitoiminnot että psykomotorinen nopeus paranivat kontrolliryhmään verrattuna. Pelkällä DASH-ruokavaliolla olleiden psykomotorinen nopeus parani myös, mutta muistitoiminnot eivät verrattuna kontrolliryhmään.  Edulliset neurokognitiiviset muutokset näyttivät olevan yhteydessä aerobisen kunnon parantumiseen ja laihtumiseen. Eniten muistitoiminnot elpyivät niillä henkilöillä, joilla oli  lähtötilanteessa korkeimmat systolisen verenpaineen arvot ja eniten paksuuntuneet (vaurioituneet) valtimot.

Pohdinta

Tutkimus osoittaa, että jo lyhyessä ajassa voidaan tehokkaalla verenpaineen hoidolla saada edullisia muutoksia kognitioon. Käytännön hoitotyötä tekevät ovat kuulleet verenpainepotilaiden kertomuksia siitä, miten päässä on ”parempi ja kirkkaampi olo” kuin verenpaine on normalisoitunut. Nyt se on osoitettu tutkimuksinkin.

Verenpaineesta ja ruokavaliosta enemmän aiemmissa uutisissani.

Smith PJ et al. Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet, Exercise, and Caloric Restriction on Neurocognition in Overweight Adults With High Blood Pressure. Hypertension. 2010 Mar 19. [Epub ahead of print]