VHH-ruokavalio ei heikennä munuaisten toimintaa?

kirjoittanut | 26.03.2010 | Uutiset

Tausta

Vähähiilihydraattinen ruokavalio (VHH) on osoittautunut tehokkaaksi laihdutusruokavalioksi. VHH:n aikana proteiinin saanti saattaa kohota oleellisesti korkeammaksi kuin vähärasvaisella ruokavaliolla. Siten on esitetty huoli, lisääkö runsas proteiinin saanti  munuaisongelmia.

Tutkimusasetelma

Asiaa on selvitetty Australialaisessa tutkimuksessa tarkemmin. Tutkijat valitsivat tutkimukseen sellaisia potilaita, joiden munuaisten toiminta oli lähtötilanteessa normaali, mutta joilla oli merkittävä liikapaino. Heidän satunnaistettiin joko VHH:lle tai vähärasvaiselle ruokavaliolle. VHH:lla hiilihydraattien saanti oli keskimäärin 14 g/pv kun taas vähärasvaisella se oli 162 g/pv. Proteiinin saanti oli vastaavasti 124 ja 85 g, ja rasvan 99 g ja 49 g. Potilaiden lukumäärä oli 68 ja BMI keskimäärin 34. Tutkimus kesti yhden vuoden.

Tulokset

Ruokavalioiden aikana molemmissa ryhmissä tapahtui merkittävä painon pudotus. VHH:lla paino aleni n. 15 kg ja vähärasvaisella n. 12 kg. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Munuaisten toiminta säilyi hyvänä molemmissa ryhmissä. Kaikki munuaisfunktion suureet eli seerumin kreatiini, glomerulusfiltraationopeus ja albuminuria (virtsan valkuaisainepitoisuus) säilyivät muuttumattomina molemmissa ryhmissä.

Tutkijoiden mukaan tutkimus on ensimmäinen lajissaan. Ainakaan terveen munuaistoiminnan omaavilla VHH ei vaikuttanut huonontavasti munuaisten toimintaan. Pitkäaikaistutkimusten tuloksia on varmaan lähivuosina luvassa. Brinkworthin tutkijaryhmä on hyvin aktiivinen VHH-ruokavalion saralla, VHH:sta kiinnostuneiden kannattaa pitää ryhmän kirjoituksia silmällä.

Lisää VHH-ruokavaliosta aiemmissa uutisissani.

Brinkworth GD et al. Renal Function Following Long-Term Weight Loss in Individuals with Abdominal Obesity on a Very-Low-Carbohydrate Diet vs High-Carbohydrate Diet. JADA Volume 110, Issue 4, Pages 633-638 (April 2010)