Rintasyöpä ja ruokavalio, onko niillä selvää yhteyttä?

kirjoittanut | 14.10.2010 | Blogi | 2 Kommentit

Roosanauhapäivän kunniaksi (15.10.2010) pieni kurkistus uusimpiin tietoihin rintasyövän ja ravinnon välisistä yhteyksistä. Kirjallisuushaku rintasyövän ja ravinnon välisistä yhteyksistä paljasti lähes 300 tieteellistä kirjallisuuskatsausta tai meta-analyysiä. Asia on siis tiedeyhteisöä syvästi kiinnostava, eikä ihme onhan rintasyöpä edelleen naisten yleisin syöpälaji. Suomessa vuosittain rintasyöpään sairastuu n.  3 500 naista.  Keskityn tässä kirjoituksessa aluksi  meta-analyysitason näyttöihin, ja loppupuolella yksittäisempiin väestötutkimuksiin. Vahvoja satunnaistettuja vuosien mittaisia interventiotutkimuksia rintasyövästä ja ruokavalion välisistä yhteyksistä ei juurikaan ole.

Liikapaino lisää ER+PR+ -tyypin rintasyöpäriskiä huomattavasti

Kaikkein vahvin näyttö on ilmeisesti liikapainoin merkityksestä on rintasyövän riskitekijänä.  Liikapaino lisää estrogeenin määrää ja siten rintasyöpä riskiä. Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan liikapainon merkitys riskitekijänä korostuu vaihdevuosien jälkeen ja sellaisilla naisilla joilla rintasyöpä on ER,PR reseptoripositiivista tyyppiä (yleisin rintasyöpä muoto).

Vaihdevuodet ohittaneilla ja ER+ PR+ -alatyyppiä olevilla naisilla, jotka kuuluivat ylimpään painoluokkaan (BMI>30) oli 82 % suurempi riski sairastua rintasyöpään kuin niillä, joilla paino oli normaali.  Jokainen viiden (5) painoindeksiyksikön lisäys lisäsi rintasyövän riskiä 10 % pre-menopausaalisilla ja 33 % post-menopausaalisilla naisilla, joiden syöpä oli ER+PR+ -alatyyppiä. Muissa syövän alatyypeissä painon merkitys oli vähäisempi tai sitä ei ollut lainkaan. (Suzuki et al. 2009)

Eri tutkimuksissa liikapaino on siis lisännyt rintasyöpäriskiä määrittelyistä riippuen  n. 0 -80 %, riippuen naisten vaihdevuosistatuksesta ja estrogeeni-progesteronireseptoristatuksesta.

Aina vain alkoholi

Alkoholin runsas käyttö on myös havaittu rintasyövän riskitekijäksi jo vuosikymmeniä. Alkoholin merkitys oli kuitenkin selvästi pienempi kuin painoindeksin uudessa suuressa Eurooppalaisessa väestötutkimuksessa (EPIC).  Toissa vuonna ilmestyneessä meta-analyysissä havaittiin jokaisen päivittäisen 10 gramman alkoholiannoksen lisäävän rintasyövän riskiä n. 10 % muissa syöpätyypeissä vaan ei ER-PR- alatyypissä (tämä syöpätyyppi on harvinainen)  (Suzuki et al 2008)

Ruokavalion rasvan määrä ja laatu

Runsasrasvainen ruoka on liitetty myös rintasyöpävaaraan, ja rasvan ja rintasyövän yhteyden on ajateltu välittyvän estradiolin kautta.  Runsasrasvainen ruoka saattaa lisätä estradiolipitoisuuksia veressä (Wu AH et al. 1999). Näyttö runsasrasvaisen ruokavalion vaikutuksista rintasyövän ilmaantumisen ei ole kuitenkaan teoriasta huolimatta vahvaa epidemiologisissa tutkimuksissa (Hunter et al. 1996), joskin tuoreammat satunnaistetut tutkimukset ovat puoltaneet yhteyttä (Prentice RL et al. 2006 ja Chlebowski RT et al. 2006) . Tyydyttyneen rasvan saanti ei näyttäisi  vaikuttavan oleellisesti rintasyövän ilmaantumiseen (Alexander DD et al. 2010 )

D-vitamiini

Tämän vuoden heinäkuussa julkaistun meta-analyysin mukaan runsas D-vitamiinin saanti pienentää rintasyövän riskiä. Tässä kiinalaisten tekemässä meta-analyysissä eniten D-vitamiinia saaneiden naisten väestön osalla (viidennes)  oli 45 % pienempi riski saada rintasyöpä kuin vähiten D-vitamiinia saaneilla. Katso tutkimuksesta tarkemmat tiedot aiemmista uutisistani (Chen P et al 2010).  Kaikissa meta-analyyseissä ei ole saatu näin selviä tuloksia D-vitamiinin puolesta (Gissel D et al. 2008)

Omega-3 ja omega-6 rasvahapot

Edellä kuvatut tiedot perustuivat kookomatutkimuksiin (meta-analyyseihin). Meta-analyysien tekeminen vie vuosia. Siten emme voi aina odottaa niiden tuloksia. Paljon keskustelua on herättäneet omega-3 ja omega-6 rasvahapot. Joidenkin väestötutkimuksien mukaan omega-3 rasvahapot saattavat suojata rintasyövältä ja omega-6 rasvahapot lisätä rintasyövän vaaraa. Lisäksi on todettu, että omega-3 rasvahappojen suojaava vaikutus vähenee sitä myöten  mitä suurempaa on omega-6 rasvahappojen saanti (Simonsen et al. 1998)

Asia vaikuttaa mutkikkaalta. Ranskalaisen prospektiivisen kohorttitutkimuksen mukaan omega-6 rasvahapot pähkinöistä lisäsivät hieman rintasyövän riskiä kun taas öljyistä ja muista kasvikunnan lähteistä saadut vähensivät sitä. Lisäksi samassa tutkimuksessa kaikkein suurin rintasyövän riskin väheneminen saavutettiin niillä, jotka käyttivät runsaimmin sekä omega-3 että omega-6 rasvahappoja. (Thiebaut AC et al 2009). Omega- 6 rasvahappojen todellinen merkitys on siis edelleen vahvistamatta.

Oliiviöljy ja välimeren ruokavalio

Oliiviöljystä ei ole kertynyt myöskään tietoa meta-analyyseiksi riittävästi. Italialaiset, kreikkalaiset ja espanjalaiset väestötutkimukset ovat kuitenkin antaneet viitteitä, että oliiviöljyllä saattaisi olla rintasyöpää suojaavaa vaikutusta. Suojaavan vaikutuksen mekanismiksi on esitetty lipogeenisen FASN -entsyymin ekspression vaimenemista (Menendez JA  et al 2008). Oliiviöljy on oleellinen osa Välimeren maiden ruuanlaittokulttuuria. Välimeren ruokavalio laajemminkin on yhdistetty alhaisempaan rintasyövän esiintyvyyteen joissakin mutta ei kaikissa tutkimuksissa (Murtaugh MA et al. 2008 , Trichopulou A et al 2010)

Vihreä tee ja soija

Aasiassa rintasyöpää on esiintynyt vähemmän kuin länsimaissa. Syiksi on veikattu vihreätä teetä ja soijaa. Vihreän teen juonnista on julkaistu yksi meta-analyysi jossa runsas vihreän teen juonti (5 kuppia tai enemmän päivää kohden) näytti suojaavan rintasyövältä (Seely D et al. 2005), joskin tulokset olivat varsin heterogeenisiä Vihreän teen mahdolliseksi suojaavaksi tekijäksi on arveltu katekiinilajin polyfenoleita, jotka toimivat antioksidantteina.  Soija on viimeaikaisten tutkimusten mukaan suojannut vain aasialaisia naisia, ei kaukaasilaisia (länsimaisia) (Nagata C 2010).

Kalsium

Joissakin väestötutkimuksissa runsaan kalsiumin saannin on myös huomattu liittyvän pienempään rintasyöpäriskiin. Näyttö kalsiumista ei myöskään ole kovin vahvaa. Lisäksi kalsiumin mahdollinen suojaava vaikutus voi olla olemassa vasta vaihdevuosien jälkeen. Katso aiemmista uutisistani kalsiumiin liittyen.

Hiilihydraatit ja kuitu

Väestötutkimuksissa on saatu myös tietoa kuiden ja hiilihydraattien merkityksestä rintasyövän  synnylle. Kuidun saanti sekä viljoista että kasviksista on ruotsalaisissa, kiinalaisissa ja yhdysvaltalaisissa väestötutkimuksissa näyttänyt suojaavan rintasyövältä, kun taas runsas erityisesti nopeasti imeytyvien hiilihydraattien saanti on lisännyt rintasyövän riskiä.  Yhdysvaltalaisessa satunnaistettussa tutkimuksessa runsas kuidun ja kasvisten käyttö ei kuitenkaan vähentänyt rintasyövän ilmaantumista n. 7 vuoden seurannassa (Pierce JP et al 2007) . Runsaan hiilihydraattien saannin on arveltu stimuloivan insuliinireseptoreita ja aiheuttavan mitogeneesiä IGF-I -välitteisesti (IGF Insulin like Growth Factor).

Yhteenveto

Kaikkein tärkeimpi raivonnon keinoin hallittavia rintasyövän riskitekijöitä ovat liikapaino, alkoholin runsas käyttö ja D-vitamiinin puutteellinen saanti (kuva alla). Vaikka kirjoituksen loppuosassa mainituista ravintotekijöistä onkin vielä vähemmän näyttöä kannattaa niihin joka tapauksessa huomiota, sillä niiden huomioon ottaminen kohentanee myös sydän- ja verisuoniterveyttä. Edellä mainittujen lisäksi säännöllinen liikunta tiedetään keskeiseksi tekijäksi rintasyövän ehkäisyssä.

Kuva. Yhteenveto ravintotekijöiden ja rintasyövän yhteyksistä