Pähkinät, oliiviöljy ja Välimeren ruokavalio ehkäisevät diabetesta?

kirjoittanut | 20.01.2011 | Uutiset | 2 Kommentit

Tausta

Diabeteksen ehkäisyssä on rummutettu suomalaisesta DPS -tutkimusta. Aikuistyypin ilmaantuminen väheni 58 % kolmen vuoden aktiivijakson aikana, kun koehenkilöt saivat aktiivista neuvontaa, lisäsivät liikuntaa ja noudattivat nykysuositusten mukaista ruokavaliota. Viimeaikaistet väestötutkimukset ovat osoittaneet, että Välimeren ruokavalio saattaisi suojata diabetekselta. Mutta väestötutkimuksien hyvät tulokset eivät aina ”käänny” eduiksi satunnaistetuissa interventiotutkimuksissa (RCT -tutkimuksissa).

Välillä kuulee myös väitettävän, ettei yksittäisistä ruoka-aineista voida sanoa ovatko ne todella selittäviä tekijöitä sairauksien ilmaantumiselle vai ei. Näin on torjuttu mm. väite siitä, ettei voin käytön ja sydänsairauksien välillä ehkä ole yhteyttä. Tuttu väite  voipas-margariinipas-keskustelussa. Väittelyssä on voinut unohtua, että esim. pähkinät nousevat lähes aina epidemiologisissa tutkimuksissa esiin sydän- ja verisuoniterveyttä edistävänä ruoka-aineena. Samoin kala ja kylmäpuristettu oliiviöljy.

Asetelma ja tulokset

Uudessa espanjalaisessa PREDIMED-Reus -tutkimuksessa pähkinät ja kylmäpuristettu oliiviöljy yhdistettynä Välimeren ruokavalioon estivät aikuistyypin ilmaantumista henkilöillä, joilla oli suuri riski sairastua (metabolinen oireyhtymä).

Tutkimus oli satunnaistettu eteenpäinsuuntaunut kliininen interventio (RCT). Koehenkilöitä oli 418 ja heidät satunnaistettiin neljäksi vuodeksi kolmeen ryhmään: vähärasvaiselle ruokavaliolle, Välimeren ruokavaliolle + 30 grammaa pähkinöitä  (VäP) tai Välimeren ruokavaliolle +oliiviöljylle (VäO). VäO -ryhmän koehenkilöt saivat viikottain ilmaiseksi litran oliiviöljyä jota ei tarvinnut käyttää kaikkea itse :-). Ruokavaliota ei rajoitettu energiamäärältään eli ne oli ”ad libitum”, eikä osallistujia kannustettu liikunnan lisäämiseen tai laihtumaan. Lähtötilanteessa koehenkilöiden keskimääräinen pähkinöiden käyttö oli 8 grammaa päivässä ja oliiviöljyn 42 grammaa päivässä.

Sekä pähkinöiden (+ 30 g) että oliiviöljyn yhdistäminen (eli niiden käytön varmistaminen ilmaisella jakelulla) Välimeren ruokavalioon vähensi  51-52 % aikuistyypin diabeteksen ilmaantumista neljässä vuodessa. Kontrolliryhmässä (vähärasvainen ruokavalio) diabetes ilmaantui neljässä vuodessa 17,9 %:lle, kun taas VäP- ja VäO -ruokavaliolla oleville 11 %:lle ja 10,1 %:lle. Painonmuutoksia ryhmien välillä ei raportoitu.

Pohdinta

Tulos on samaa tasoa kuin suomalaisessa DPS -tutkimuksessa, jossa diabeteksen ehkäisyyn yhdistettiin liikunta- ja nykysuositusten mukainen ruokavalio, ja aikuistyypin ilmaantuminen väheni 58 %. Lisäksi DPS -tutkimuksessa koehenkilöt laihtuivat, toisin kuin tässä espanjalaisessa tutkimuksessa. REDIMED-Reus -tutkimuksen arvoa olisi lisännyt se, että yksi ryhmä olisi käyttänyt pelkkää Välimeren ruokavaliota ilman ilmaista pähkinä- ja oliiviöljyjakelua, tällöin olisi saatu tarkempaa tietoa siitä miten yksittäiset  ruoka-aineet (pähkinät ja oliiviöljy) vaikuttavat riskitekijöihin. Samoin tarkempi ruokavalioseuranta tutkimuksen eri vaiheissa olisi tuonut vakuuttavuutta tuloksille.

Tämä tutkimus on ilmeisesti ensimmäinen lajissaan (pitkäkestoinen RCT), jonka mukaan Välimeren ruokavalio ehkäisee aikuistyypin diabetesta. Aiemmin on todettu, että neljän vuoden mittaisessa RCT-tutkimuksessa Välimeren ruokavalio auttaa sokeritasapainon hallinnassa paremmin kuin vähärasvainen ruokavalio (Esposito et al. 2009). Prospektiivisten väestötutkimusten tulokset tukevat myös Välimeren ruokavaliota diabeteksen ehkäisyssä, diabeteksen riski alenee Välimeren ruokavaliolla 15-83 % (Esposito et al. 2010, meta-analyysi prospektiivisista väestötutkimuksista).  Välimeren ruokavaliosta kirjoitti kattavasti tammikuun alussa Juhana Harju (Aamiainen ruohikolla -blogi).

Ilmeisesti on siis ruoka-aineita, jotka  suojaavat sydän- ja verisuonisairauksilta. Ehkäpä kalan lisäksi samaa voisi sanoa myös pähkinöistä ja kylmäpuristetusta oliiviöljystä. Vai onko tutkimus liian hyvää ollakseen totta?

Jälkikirjoitus 27.12.2011. Michel de Lorgeril kirjoittaa tästä tutkimuksesta Evidence Based Medicine -lehdessä lokakuussa 2011. Hänen mukaansa tutkimuksen puutteena oli kohtalaisen pieni tapausten määrä (54 sairastui diabetekseen), satunnaistaminen oli puutteellista ja tulos oli vain niukasti tilastollisesti merkitsevä. Hän kuitenkin lisää, että tulokset ovat uskottavia ja yhdensuuntaisia tuoreen väestötutkimuksien meta-analyysin kanssa. de Lorgeril on yksi tunnetuimmista Välimeren ruokavaliomallia tutkivista tiedemiehistä, hän on mm. ykköskirjoittaja Lyon Heart -tutkimuksessa.

Lähde

Salas-Salvadó. J, Bullo M, Babio N et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with the Mediterranean Diet: Results of the PREDIMED-Reus Nutrition Intervention Randomized trial. Diabetes Care 2010: DOI:10.2337/dc10-1288.