Gluteeniton ruokavalio voi auttaa ärtyvässä suolessa

kirjoittanut | 7.02.2011 | Uutiset | 13 Kommentit

Ärtyvän suolen oireyhtymälle (IBS) on tyypillistä vatsan turvotus, kipu ja suolen toiminnan muutoksiin liittyvät oireet. Kolme erittäin tunnusomaista piirrettä ovat myös:

  • objektiivisesti mitattu suoliston alentunut kipukynnys
  • lisääntynyt kaasun tuotto, esim. vetyä IBS-potilas voi tuottaa yli kaksinkertaisen määrän terveeseen verrokkiin verrattuna
  • paksusuolen ja ehkä myös distaalisen ohutsuolen mikrobifloran muuttuminen epänormaaliksi

Varsin monille IBS -potilaille tehdään vatsan tähystys ja keliakia suljetaan pois lääketieteellisin tutkimuksin, lähinnä gliadiini-,endomysium- ja kudostransglutaminaasivasta-ainetestein. Moni potilas kokeilee gluteeniton ruokavaliota, vaikka keliakia on suljettu pois. Tähän saakka ei ole ollut tietoa onko gluteenittoman ruokavalion mahdollisesti tuoma apu ns. plasebo- vai todellista vaikutusta.

Menetelmät

IBS -potilaita, jotka olivat aloittaneet gluteenittoman ruokavalion, haettiin lehti-ilmoituksella. Yli sata potilasta seulottiin, ja 34 hyväksyttiin tutkimukseen. Kaikkien hyväksyttyjen tuli olla vapaita keliakiasta, myös sen latentista versiosta.

Potilaat aloittivat tutkimuksen kahden viikon mittaisella run-in -jaksolla, jolloin kaikki noudattivat gluteenitonta ruokavaliota. Tämän jälkeen heidät satunnaistettiin jatkamaan joko a)  gluteenitonta ruokavaliota (plasebo-ryhmä) tai b) 16 grammaa gluteenia sisältävää ruokavaliota. Gluteeni annettiin kahden leivän ja yhden muffinsin seasssa, jotka tuli nautia päivittäin. Gluteiinipitoiset leivät ja muffinsit oli tehty erikoisella tavalla vastaamaan testijärjestelyä. Niissä ei ollut FODMAP -hiilihydraatteja (tavallista vehnäjauhoa tms.), vaan niihin oli lisätty täysin hiilihydraateista vapaata kaupallista gluteenivalmistetta. Ne erosivat siis plasebo -leivästä ja -muffinsista (jotka olivat siis gluteenittomia) vain tuon kaupallisen gluteenivalmisteen osalta.

Tulokset

Tutkimuksen päämuuttujana oli kysymys ”Oletko saanut mielestäsi riittävän avun, vähintäänkin puoleen IBS -oireista vähintään puolen tutkimusjakson ajan”. Tähän kysymykseen gluteenia saaneista vastasi ”Ei” 68 % ja gluteenittomalla ruokavaliolla jatkaneista 40 % (plasebo). Selvemmin sanoen, 60 % gluteenittomassa ryhmässä ja 32 % gluteenipitoisia viljavalmisteita aloitaneissa oli saanut mielestään riittävän helpotuksen tutkimuksjakson aikana.

Tutkimuksessa havaittiin myös selvät erot turvotuksen, kaasun muodostuksen, kivun, väsymyksen määrässä sekä ulosteen konsistenssissa gluteenittomalla ruokavaliolla jatkaneiden eduksi.

Mitkään näistä havaituista eroista ei selittynyt keliakia vasta-aineiden ilmaantumisella, suolen tulehdusta kuvaavilla tai muilla biokemiallisilla muuttujilla.

Pohdinta

Tutkijoille jäi epäselväksi miten gluteeni aiheuttaa oireet, ja miksi ne pysyvät poissa gluteenia välttämällä. Tutkijat vakuuttavat, että testasivat etukäteen vertailussa mukana olleet leivät ja muffinssit niin, ettei niiden koostumuksesta, mausta tai ulkonäöstä voinut päätellä saiko gluteenitonta tai gluteenipitoista leipää ja muffinssia. Tämä on tutkimuksen erittäin tärkeä vahvuus.

Mielestäni tässä tutkimuksessa mukana olleet potilaat eivät olleet IBS -oireiltaan kovin hankalia. He kuvasivat oireitaan VAS -asteikolla 0-100, ”vain” 25-40 kohdalle pahimmillaan.  Saattoi olla, että he noudattivat muutenkin IBS -potilaille annettuja ohjeita ruokavaliosta, esim. käyttivät probioottia tai liukenevaa kuitua ja saattoivat vältellä FODMAP -hiilihydraatteja. FODMAP -hiilihydraattirajoitus on yleistä nimenomaan Australiassa, jossa tutkimus toteuttiin.

Tämä tutkimus toivottavasti antaa uutta uskoa IBS -oireiden tutkimiseen ja hoitoon ruokavalion keinoin, esim. FODMAP -hiilihydraattien rajoittamisella. Edelleeenkin tauti on hyvin alitutkittu suhteutettuna sen yleisyyteen ja sen aiheuttamaan sairauden taakkaan ja taloudellisiin kustannuksiin.

IBS:n hoitoon kuuluu probiootti, liukeneva kuitu ainakin ummetuspainotteisessa taudissa, ehkäpä FODMAP -hiilihydraatien välttäminen ja tämän tutkimuksen mukaan viimeisenä mahdollisuutena kannattaisi kokeilla pahimmista oireista kärsivillä gluteenitonta ruokavaliota. On kuitenkin muistettava, että tutkimus on lajissaan ensimmäinen ja pieni, joten lisätutkimusta kaivataan runsaasti. Aineisto oli myös erittäin valikoitunut. Siksi johtopäätökseksi jää, että gluteeniton ruokavalio ei ole vielä tämän pienen ja lyhyehkön tutkimuksen perusteella vakiintunut hoitomuoto ärtyvän suolen oireyhtymään.

Ne, joita IBS erityisesti kiinnostaa, kannattaa seurata tämän Peter Gibsonin tutkijaryhmän julkaisuja, he ovat olleet myös edelläkävijoitä FODMAP -tutkimuksessa ja nyt myös gluteenin tutkimisessa IBS -potilailla.

Tarkemmat tiedot tuloksista ja pohdintaa: Katso oheinen PowerPoint -esitys.

Lähde:

Biesiekierski et al. Gluten Causes Gastrointestinal Symptoms in Subjects Without Celiac Disease: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled TrialAm J Gastroenterol  advance online publication, 11 January 2011;  doi: 10.1038/ajg.2010.487