Auttaako probiootit tulehduksellisissa suolistosairauksissa?

kirjoittanut | 20.04.2012 | Blogi | 17 Kommentit

Tulehduksellisten suolistosairauksien (Inflammatory Bowel Disease, IBD) eli Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolen tulehduksen esiintyvyys on kasvussa. Ruokavaliollakin lienee näppinsä pelissä, joskin monet muutkin elämäntapa- ja ympäristötekijät sekä geenit vaikuttavat sairauksien ilmaantumiseen. Probiootteja (≈maitohappobakteerit) käytetään ripulin ehkäisyssä ja hoidossa sekä ärtyvän suolen oireyhtymän yhtenä hoitomuotona. Mitä tiedetään probioottien tehosta IBD-sairauksien hoidossa?

Kaikille avoin kirjallisuuskatsaus vuodelta 2011 (Mack) tiivisti satunnaistettujen tutkimuksien tuloksia.

Crohnin tauti

Kirjallisuuskatsauksen mukaan Crohnin taudissa ei ole näyttöä millään probiootilla. Katsaus esittelee sekä taudin aktiivisen vaiheen hoidossa että remission ylläpitohoidossa tehtyjä tutkimuksia. Moni tutkimuksista oli avoimia, ja vain osa satunnaistetuja.

”there is no evidence that patients with Crohn’s disease will benefit from ingestion of probiotics for any aspect of their disease whether it is for treating active disease, maintaining remission or preventing post-operative recurrence of disease.”

Haavainen paksusuolen tulehdus, Ulcerative Colitis

Haavaisen paksusuolen tulehduksen osalta analysoitiin myös tutkimustuloksia sekä aktiivisen tulehdustilan että remission ylläpidon osalta.

Aktiivinen tulehdus

Kahdeksan tulehdusta käsitteli probiootin vaikutusta aktiiviseen tulehdukseen. Tutkimuksien metodologia ja laatu oli vaihteleva, yleensä tutkimukset ovat verraten pieniä n-määrältään. Yakult-valmiste ja E. coli Nissle 1917 osoittautuivat yhtä tehokkaaksi kuin perinteinen lääkehoito remission saavuttamisessa. Molemmistä löytyi yksi tutkimus.  Yhdessä lapsilla ja toisessa aikuisilla tehdyssä tutkimuksessa VSL#3* lisäsi merkitseästi remission mahdollisuutta suhteessa lumelääkkeeseen, kun potilaita hoidettiin joko probiootin ja lumeen lisäksi myös asianmukaisella lääkkeelllä (5-ASA ja korrtikosteroidi). Kolmannessa VSL#3 tutkimuksessa valmistetta verrattiin pelkkään lumeeseen (ei lainkaan lääkehoitoa), ja VSL#3 edesauttoi merkitsevästi remission saavuttamista.

Remission ylläpito

Taudin remission (eli rauhallisen, oireettoman vaiheen) ylläpidossa oli tehty kuusi (6) tutkimusta. Viisi tutkimuksista katsottiin olevan jossain määrin riittävän pitkiä (1 vuosi). Yksittäisiä bakteerikantoja on testattu käypää lääkehoitoa vastaan ja näissä on tullut yleensä tasapeli probiootti vs lääke ”ottelussa” (E. coli Nissle, L. rhamnosus GG eli LGG). Potilaat ovat yleensä olleet hieman ”helpommasta” päästä, eli mukaan valitut potilaat eivät ole olleet aiemmin kovin sairaita, eikä heitä ole hoidettu esim. uusilla biologisilla lääkkeillä. Joka tapauksessa L. rhamnosus GG ja E coli Nissle ovat olleet hyödyksi jopa yhtä suureksi kuin lääkehoito.

Näiden lisäksi on tehty tutkimuksia, joissa VSL#3 probiootia ja L. rhamnosus GG:tä on tutkittu käyvän lääkehoidon (5-ASA) päälle eli lisähoitona. Yhdessä tutkimuksessa VSL#3 on edesauttanut remissiossa pysymistä. Sen sijaan LGG ei auttanut 5-ASA lääkkeen päällä pelkkää lääkettä paremmin remission ylläpidossa.

Yhteenveto voidaan todeta, että probiootti saattaa auttaa sekä saavuttamaan aktiivivaiheessa remission että pitämään yllä remissiota. Näyttöä onL. rhamnosus GG stä, E. coli Nissle’ stä, Yakult-valmisteesta ja VSL#3 -valmisteesta. VSL#3 -valmistetta on tutkittu myös lääkehoidon lisänä, varsin lupaavin tuloksin.

Pussiitti

Pussiitti on suolipussin tulehdustila. Suolipussi ja siihen liittyvä avanne saatetaan tehdä henkilöille, joilla on vaikea haavaisen paksusuolen tulehdus tai muu vaikea suolistosairaus. Ohutsuolen loppuosasta rakennettu ulostesäiliö (J-pussi), joka toimiii ulosteen varastona henkilöillä, joilta on poistettu paksu- tai peräsuoli. J-pussi lienee yleisin suolipussi Suomessa ja mahdollistaa harvemmat ulostuskerrat kuin tilanne, jossa ohutsuoli olisi liitetty suoraan peräaukkoon.

Suolipussin tulehduksen hoidossa ainoa kliinisesti tutkittu bakteerikanta on kahdeksan eri probiootin yhdistelmä VSL#3. Hoito aloitettiin muutaman viikon ensihoidon eli antibioottihoidon jälkeen. Katsausta varten löytyi yhteensä neljä (4) satunnaistettua tutkimusta. Niissä kaikissa VSL#3 näytti hyödyttävän joko tulehduksen rauhoittamisessa tai uusien tulehduksien ehkäisemisessä. Tämän näytön perusteella VSL#3 onkin otettu pussiittien hoitosuositukseen mukaan ylläpitohoidoksi.

Lopuksi

Tulehduksellisissa suolistosairauksissa on näyttöä siitä, että haavaisen paksusuolen taudista kärsivä saattaa hyötyä tiettyjen probioottien käytöstä myös perinteisten lääkehoitojen lisänä. Parhaiten dokumentoidulta vaikuttaa VSL#3. Tutkimusnäytöstä huolimatta lääkäreiden hoitosuositukset myös haavaisen paksusuolen tulehduksen osalta jättävät probiootit täysin huomiotta. Ravitsemusterapeuttina tämän näytön perusteella aion kyllä harkita myös tutkitusti tehokkaita probioottia potilaalle, jolla on jo esim.  5-ASA -valmiste käytössä ja vatsa oireilee edelleen.

Sen sijaan Crohnin taudin hoidossa ei ole näyttöä mistään probiootista tämän kirjallisuuskatsauksen mukaan. Ärtyvän suolen oireyhtymässä  tilanne on taas erilainen. Parhaimillaan asiantuntijoiden tulisi tietää jokaista käyttöindikaatio kohden näyttöön perustuvat probiootit.

Tutkijat varoittelevat summittaisesta probiootin käytöstä tulehduksellisissa suolistosairauksissa. On tärkeä valita oikea valmiste, oikea bakteerikantamäärä ja vielä oikeaan käyttöindikaatioon.

”With commercialization of probiotics ahead of scientific and clinical investigation, as practitioners we should demand that the various aspects of IBD care are critically appraised before encouraging patients to ingest undocumented probiotic products as therapy in IBD.”

Lähde:

Mack DR. Probiotics in inflammatory bowel diseases and associated conditions.Nutrients. 2011 Feb;3(2):245-64.

*) Sisältää kahdeksan erilaista bakteeria (Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus)