Uutta tietoa ärtyvän suolen ruokavaliosta, probiootit (osa 4/5)

kirjoittanut | 26.04.2012 | Blogi | 5 Kommentit

Iso-Britanian ravitsemushoitosuositus kannustaa käyttämään probioottia toisessa linjassa ärtyvän suolen oireyhtymässä (IBS). Suositusten pohjana oleva systemoitu kirjallisuuskatsaus löysi viisi (5) tutkimusta, jotka täyttivät esitetyt kriteerit (esim. lapsitutkimukset suljettiin pois).

Nämä viisi tutkimusta tehtiin kaikki joko VSL#3 -valmisteella (3 kpl) tai Bifidobacterium lactis/animalis DN-173 010* -bakteerikannalla (Activia jogurtilla 2 kpl). Tutkimusten laatu oli pääsääntöisesti luokkaa 1- (melko hyvää).

Näissä tutkimuksissa oli mukana sekä ripulista että ummetuksesta enimmäkseen kärsiviä IBS-potilaita.  Bifidobacterium lactis DN-173 010 –valmistetta koskevat tutkimukset kattoivat vain ummetuspainotteisen IBS:n (C-IBS), kun taas VSL#3 -valmistetta koskevat tutkimukset koskivat etupäässä ripulipainotteista IBS:ää (D-IBS).

Suositus haki ainoastaan Iso-Britaniassa kaupallisesti saatavilla olevia valmisteita. Suosituksessa todetaan, että probiootteja on Iso-Britaniassa huonosti saatavilla:

 ”…UK availability of probiotics is low. Therefore, these guidelines only used evidence for those probiotics currently available in the UK.”

Suosituksessa sanotaan, että mitään yhtä merkki ei voida suositella nimenomaisesti tehokkaimpana. Toisaalta valmisteita, joita ei ole tutkimuksin havaittu tehokkaaksi ei pidä suositella. Probioottivalmisteita käyttävien pitää huomioida, ettö ko. valmisteet saattavat sisältää myös ainesosia, jotka voivat toisaalta pahentaa IBS-oireita:

”Individuals who choose to try probiotics should be aware that some products contain ingredients that may increase IBS symptoms (fructans, polyols, fructose and lactose).”

Sopivaksi probiootin hoitoajaksi suositellaan aluksi neljää (4) viikkoa joka päivä. Jos tässä ajassa probiootista ei ole hyötyä, voidaan valmisteen käyttö lopettaa. Hyötyä on puolestaan odotettavissa niin kauan kuin probioottia käytetään. Suosituksessa ei oteta kantaa siihen, miten pitkään probioottia voi tai kannattaa jatkaa.

Kommentti

Suosituksen mukaan siis kokeilun arvoisia ovat Activia jogurtti ainakin C-IBS:ssä ja VSL#3 D-IBS:ssä.

Suomessa on Valion sponsoroimana tutkittu myös neljän eri bakteerikannan coctail’ia, jossa on seuraavia bakteereita: Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus Lc705, Propionibacterium freudenreichii JS ja Bifidobacterium Bb-98 (tai jälkimmäisen tilalla Bifidobacterium Bb-12). Tämä yhdistelmä on havaittu ainakin kahdessa tutkimuksessa tehokkaaksi IBS-oireiden lievittämisessä (Kajander et al. 2005 ja Kajander et al. 2008).

Nykyisin Valion Olo -jogurtti sisältää edellä mainitun yhdistelmän, jossa on nimenomaan Bifidobacterium Bb12 -bakteeria. Tällä yhdistelmällä on siis yksi tutkimus IBS:ssä (Kajander et al. 2008). Per protocol -analyysissä se tehosi jossain määrin IBS-oireisiin.

Valion Olo -jogurtissa on lisäksi GOS:ia, josta kirjoitin FODMAP-osion yhteydessä. Itse olisin suonut, että Olo olisi saatavilla myös ilman GOS:ia vaikkakin Silk et al. 2009 tutkimuksen mukaan GOS saattaa pienellä (vaan ei suuremmalla) annoksena helpottaa IBS-potilaiden oireita.

Probioteista tehtyjen systemoitujen katsausartikkelien mukaan myös joistakin muistakin probiooteista voi olla apua (Whelan et al. 2011). Lasten kohdalla on osoitettu myös Lactobacillus rhamnosus GG:n vähentävän IBS-oireita. L.  rhamnosus GG:tä on Suomessa eri tuotemerkkejä, kuten Gefilus ja Biophilus Strong. Wheelan et al. katsauartikkelissa analysoitiin viimeisten vuosien meta-analysit (6 kpl) probioottien tehosta IBS:ssä. Osa probioottivalmisteista on osoittautunut tehottomiksi IBS-oireiden vähentämisessä, yhdessä tutkimuksessa eräs probiootti (L plantarum MF 1298) aiheutti jopa lisää oireita.

”Clearly, some probiotics have considerable potential in the management of IBS; however, the benefits are likely to be strain and symptom-spesific” Wheelan  K 2011

Luettelo probiooteista, joilla on havaittu tehoa IBS:ssä

  • VSL#3 (8 bakteerikannan yhdistelmä). Tutkittu sekä lapsilla että aikuisilla. Aikuistutkimukset pääasiassa D-IBS:ssä
  • Bifidobacterium lactis/animalis DN-173 010 (Activia). Tutkittu erityisesti aikuisten ummetuspainotteisessa IBS:ssä
  • Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus Lc705, Propionibacterium freudenreichii JS ja Bifidobacterium breve Bb-98/Bb12 -yhdistelmä aikuisten IBS:ssä. Valmistetta ei ole sellaisenaan saatavana, vaan yhdistettynä GOS-prebioottiin (Valion Olo -jogurtti). Olo-jogurtilla ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia IBS:ssä.
  • Lactobacillus rhamnosus GG (Gefilus,Biophilus Strong jne.). Teho osoitettu vain lapsilla.

Oikean bakteerikannan lisäksi valmisteen tehoon IBS:ssä voi vaikuttaa vielä bakteerien määrä valmisteessa. Tiedossani ei ole selvityksiä, miten tutkittujen bakteerikantojen ja kaupan olevien valmisteiden bakteerimäärät pitävät yhtä.

Lopuksi on vielä paikallaan huomauttaa, että vaikka edellä mainitut valmisteet on havaittu tehokkaammaksi kuin lumehoito, niiden teho on varsin rajallinen, eikä kaikki valitettavasti hyödy niistäkään.

PS. Niitä joita kiinnostaa teema oikein syvällisesti: Juuri ilmestyneessä kaikille avoimessa meta-analyysissä pengotaan useat maha-suolikanavan sairaudet ja probioottien teho iän, indikaation, bakteerikannan, bakteerimäärän mukaan (Ritchie & Romanuk 2012)

*) Bifidobacterium animalis DN-173 010 on sama kuin Bifidobacterium lactis DN-173 010. Jälkimmäinen on nykyisin käytössä oleva nimi ja voidaan lyhentää muotoon B. lactis

Lähde

McKenzie YA, Alder A, Anderson W et al. British Dietetic Association evidence-based guidelines for the dietary management of irritable bowel syndrome in adults. J Hum Nutr Diet. 2012 Apr 10. doi: 10.1111/j.1365-277X.2012.01242.x.