Eri laihdutusmenetelmien tehot. Esimerkkejä

kirjoittanut | 29.05.2012 | Blogi | 80 Kommentit

Edellisen kirjoitukseni pointti oli esittää, miten monimuuttujaista syömisen hallinta yleisesti ottaen on. Yksilötasolla painontahallintaratkaisut voi joskus olla helppojakin. Isoissa joukoissa laihtumistuloksen pysyminen ei näytä olevan helppoa.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on kertoa pääpiirteittäin millaisia tehoja eri hoidoilla on saatu pidemmällä aikavälillä. Pysyvistä tuloksista ei varmaan voida ennen kahta vuotta puhua. Otin kuitenkin liikunnan vaikutuksen ja motivoivan haastattelun mukaan tähän kuvaan, vaikka niiden tulokset perustuvat vuoden mittaisiin tutkimuksiin. Lihavuden Käypä Hoito -suositus suosittaa molempien käyttöä osana lihavuuden hoitoa terveydenhuollossa.

Eri laihdutusmenetelmien tehoja. Lähteet ja selitykset alla.

Liikunta

Liikunnan merkittyksestä keskustellaan runsaasti. Tämä kuva kertoo  liikunnan itsenäisen  hoitovaikutuksen lihavuudessa (isolated effect), ei lainkaan lihavuuden ehkäisyvaikutusta. Selvästikin kaksi hyvin eri asiaa.  (Thorgood et al. 2011, teho suoraan meta-analyysin keski-arvosta)

Motioiva haastattelu

Motioiva haastattelu on tuonut n. 1,6 kilon lisätehon laihdutusohjelmissa vuoden kohdalla. Meta-analyysi käsitteli vain tutkimuksia, joissa motivoiva haastattelu oli selvästi itsenäinen ja ainoa ero kontrolli- ja aktiivihoitoryhmän välillä. (Armstrong et al. 2011, teho suoraan meta-analyysin keski-arvosta)

VLCD

VLCD-ruokavalion merkitys korostuu kuviossa. On kuitenkin huomioitava, että VLCD:tä (eli ENE-ruokavaliota) tarjotaan vain, kun BMI ≥ 30 (mm. Käypä Hoito). Toisin sanoen, VLCD-tutkimuksissa on ollut keskimäärin selvästi lihavampia ihmisiä kuin muissa tutkimuksissa, jolloin energiavaje per päivä kasvaa suuremmaksi ja laihtuminen on suurempaa sekä kiloina että prosentuaalisesti.

VLCD:tä ei ole verrattu satunnaistetussa kliinisessä tutkimuksessa vähähiilihydraattiseen ruokavalioon. Siten kuvan käppyrää ei pidä tulkita niin, että VLCD olisi tutkitusti tehokkain. Itse asiassa ko. meta-analyysissä todetaankin, että VLCD-hoito ei ollut seurannan aikana (18-66 kk) merkitsevästi tehokkaampaa kuin vertailuruokavalio huolimatta tehokkaasta alkulaihtumisesta. (Tsai & Wadden 2006, teho  laskettu 18-24 kk kestäneistä seurantatutkimuksista käsin)

Vähähiilihydraattinen ja vähemmän rasvainen ruokavalio

Vähähiilihydraattista ja vähemmän rasvaista suositeltua ruokavaliota on verrattu neljässä kahden vuoden mittaisessa tutkimuksessa. Lisäksi ruokavalioita on verrattu yhdessä kolme vuotta kestäneessä tutkimuksessa, jossa laihtumistulos ei eronnut merkitsevästi kolmen vuoden kohdalla (Cardillo et al. 2006, tutkimus ei ole mukana koska siinä ei ilmoitettu 12 ja 24 kk aikapisteiden tuloksia).  Virallista ja tieteelliset kriteerit täyttävää meta-analyysiä kahden vuoden tuloksista ei vielä ole olemassa. (Foster et al. 2010, Guldbrand et al. 2012, Sacks et al. 2009 ja Shai et al. 2008, teho laskettu käsin painottamatta tutkimuksien kokoa). Lisätiedot SlideShare -kuvasarjassa alla.

Lyhempiaikaisten (≤1 v) vertailevien tutkimuksien tuloksia ja tarkempia analyysejä näistä tutkimuksista voi lukea vaikka tästä aiemmasta kirjoituksestani.

[slideshare id=13113627&doc=lowcarbdietandlongtermweightloss-120529002631-phpapp01]

Kuva: Bigstockphoto

Lähteet 

Armstrong et al. Motivational interviewing to improve weight loss in overweight and/or obese patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.Obes Rev. 2011 Sep;12(9):709-23

Cardillo S et al. The effects of a low- carbohydrate versus low-fat diet on adipocytokines in severely obese adults: 3-year follow-up of a randomized trial. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2006; 10: 99–106

Foster et al. Weight and Metabolic Outcomes After 2 Years on a Low-Carbohydrate Versus Low-Fat Diet. A Randomized Trial. Ann Intern Med 2010: 153; 147-157

Guldbrand H et al. In type 2 diabetes, randomisation to advice to follow a low-carbohydrate diet transiently improves glycaemic control compared with advice to follow a low-fat diet producing a similar weight loss. Diabetologia. 2012 May 6. [Epub ahead of print]

Sacks et al. Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat, Protein, and Carbohydrates. NEJM 2009: 360(9); 859-73
Shai et al. Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, or Low-Fat Diet. NEJM 2008: 359(3); 229-41

Thorgood et al. Isolated Aerobic Exercise and Weight Loss: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Am J Med. 2011 Aug;124(8):747-55 

Tsai & Wadden. The Evolution of Very-Low-Calorie Diets: An Update and Meta-analysis. Obesity (2006) 14, 1283–129