Piparminttuöljy ärtyvän suolen oireyhtymässä

kirjoittanut | 9.05.2012 | Blogi | 3 Kommentit

Seuratessani ärtyvän suolen oireyhtymän (IBS) kirjallisuutta silmiini on pistänyt eräs merkillisyys. Piparminttuöljy on havaittu useissa, joskin melko pienissä, tutkimuksissa tehokkaaksi kipujen ja epämiellyttävän olon (discomfort) lievittäjänä mutta sitä ei juurikaan suositella virallisissa hoito-ohjeissa. Varsinkin Suomessa piparminttuöljy on ollut pimennossa IBS:n hoito-ohjeissa. Mitä tutkimukset kertovat piparminttuöljyn tehosta?

Tausta

Ärtyvän suolen oireyhtymän yksi leimallisia piirteitä on kipu ja tukala olo vatsassa. Osa näistä kivuista liittyy lisääntyneeseen viskeraaliseen tuntoherkkyyteen ja osa kiihtyneeseen suolen motiliteettiin tai supisteluun (spasmeihin). Niinpä ajatuksena on, että lääkkeet tai ravinto, joka vaikuttaa spasmeja ja motiliteettiä rentouttavasti voisi vähentää kipua ja epämiellyttävää oloa.

Piparminttuöljyn tiedetään rentouttavan suolen sileää lihasta salpaamalla kalsiumkanavia. Vaikutus ei ole kovin pitkäkestoinen, vaan menee tyypillisesti ohi joidenkin kymmenien minuuuttien tai viimeistään muutaman tunnin kuluttua. Piparminttuöljy stimuloi myös sapen eritystä. (Kligler & Saudhary 2007)

Viime vuosina piparminttuöljyn teho spasmien vähentämisessä on voitu osoittaa pitävästi suoliston alueella tehtävien tähystystoimenpiteiden yhteydessä. Japanilaiset tutkijat ovat mm. osoittaneet, että annettaessa koehenkilöille piparminttuöljyä tähystysskoopin kautta, suolistossa tapahtuu selvä suolen sileän lihaksen relaksaatio ja spasmin laukeaminen. Piparminttuöljy tuotti 89 %.lle riittävän spasmien laukeamisen (kuva B alla), kun taas lume 33 %:lle. (Asao et al. 2001)

Piparminttuöljyn vaikutus spasmiin. Yläkuva: suoli spasmissa ennen piparminttuöljyn kunnollista vaikutusta. Alakuva: 90 sekunnin kuluttua piparminttuöljyn annostelusta. Annos annettiin suoraan suoleen tähystysskoopin kautta. Lähde: Asao et al. 2001

 

Ärtyvän suolen oireyhtymässä piparminttuöljyn olisi hyvä kulkeutua suolistoon saakka, jotta mahdollisiin spasmeihin saadaan paras mahdollinen vaikutus. Ohutsuolen mitta on n. 5 metriä ja paksusuolen n. 1,5 metriä, joten kuljettavaa matkaa riittää 🙂 Ärtyvän suolen oireyhtymässä piparminttuöljy suositellaankin otettavaksi kapselina, joka hajoaa vasta suolistossa. Piparminttuöljy vähentää ruokatorven alemman sulkijalihaksen painetta, ja siten öljy voi aiheuttaa närästysoireita erityisesti tippamuotoista valmistetta käytettäessä. Luonnollisesti GERD-potilaat ovat taipuvaisempia saamaan näitä oireita.

Teho

Piparminttuöljyn tehoa on tutkittu ainakin seitsemässä satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa. Tutkimukset ovat pieniä, mutta ei lainkaan pienempiä kuin esim. FODMAP-ruokavaliota koskevat tutkimukset.

Kaikissa julkaistuissa tutkimuksissa piparminttuöljy on auttanut lumelääkettä tehokkaammin IBS:ään liittyvään kipuun, vatsan tukalaan oloon tai yleisoireisiin. Useimmissa tutkimuksissa piparminttuöljy on myös helpottanut vatsan turvotusta. Sen sijaan ripulin ja ummetuksen osalta tilanne on epäselvempi. Niissäkin on helpotusta tapahtunut joidenkin tutkimuksien mukaan, varsinkin per protocol -analyyseissä.

Lähde: Capello et al. Dig Liver Dis. 2007 Jun;39(6):530-6

Edellä esitetty tutkimus kuvaa mielestäni hyvin keskiarvotuloksia mitä piparminttuöljyllä on saavutettu. Lapsilla tehdyssä tutkimuksessa tulokset oli vielä parempia.

Piparminttuöljyn on ollut myös mukana tuoreessa IBS:ää koskevassa Cochrane-katsauksessa (kuva alla). Tämän systemoidun katsauksen ja meta-analyysin mukaan piparminttuöljy on tehokas IBS-oireiden lievittämisessä. Aiemmin samaan tulokseen on päätynyt British Medical Journal -tiedelehdessä ilmestynyt meta-analyysi (Ford et al. 2008).

Lähde: Cochrane Database Syst Rev. 2011 Aug 10;(8):CD003460

Huomioitavat asiat

Piparminttuöljykapseleita ei ole toistaiseksi saatavilla Suomesta. Niitä voi hankkia internetin kautta luotettavilta tavarantoimittajilta. Annostus on 0,2-0,4 ml:n kapselia kolme kertaa päivässä aterioiden välillä. Yleisesti ottaen suositellaan siis vain kapseleita. Annostusohjeita tulee noudattaa.

Piparminttuöljyllä saattaa olla haittavaikutuksia. Yleisin on närästys, jota esiintyy tutkimuksien mukaan korkeintaan 10 %:lla. Muita, joskin harvinaisempia  haittavaikutuksia voivat olla peräaukon polttelu, oksentelu, pahoinvointi ja näköhäiriöt. Vasta-aiheena pidetään sappirakon toimintahäiriöitä, GERD:iä ja palleatyrää, sekä raskautta ja imetystä. (Kligler & Saudhary 2007)

Lähteet
Asao T et al. An easy method for the intraluminal administration of peppermint oil before colonoscopy and its effectiveness in reducing colonic spasm. Gastrointest Endosc. 2001 Feb;53(2):172-7.

Capanni et al. Efficacy of peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome: A randomized, controlled trial. Gazz Med Ital Arch Sci Med 2005;164(2):119–26

Capello et al. Peppermint oil (Mintoil) in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective double blind placebo-controlled randomized trial. Dig Liver Dis. 2007 Jun;39(6):530-6

Ford et al. Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. BMJ 2008;337:a231

Kligler B, Chaudhary S. Peppermint oil. Am Fam Physician. 2007 Apr 1;75(7):1027-30.

Kline  et al. Enteric-coated, pH-dependent peppermint oil capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. J Pediatr. 2001 Jan;138(1):125-8.

Lech et al. Treatment of irritable bowel syndrome with peppermint oil. A double-blind study with a placebo. Ugeskr Laeger. 1988 Oct 3;150(40):2388-9.

Liu et al. Enteric-coated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: A prospective, randomized trial. Journal of Gastroentrology 1997;32:765-768

Merat et al. The effect of enteric-coated, delayed-release peppermint oil on irritable bowel syndrome. Dig Dis Sci. 2010 May;55(5):1385-90

Rees et al.Treating irritable bowel syndrome with peppermint oil. BMJ 1979;2 :835-836

Ruepert et al. Bulking agents, antispasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Aug 10;(8):CD003460