Polyfenolirikas kaakao ja tumma suklaa piristävät muistia

kirjoittanut | 8.11.2012 | Uutiset | 8 Kommentit

Tähän vuodenaikaan moni kokee työtehon ja muistin olevan koetuksella. Viime viikolla uutisoitiin, että raskas työkuorma saa muistin pätkimään. Voisiko muistia edes hieman piristää sallitulla nautintoaineella, tummalla suklaalla tai kaakaolla?

Uusi italialaistutkimus

Eläinkokeissa on nähty, että pitkäkestoinen kaakaon annostelu ehkäisee älyllisten toimintojen heikkenemistä iäkkäillä jyrsijöillä ja pidentää elinaikaa (Bisson et al. 2008). En muuten tiennyt, että hiirienkin älyllisiä toimintoja mitataan 🙂 Nyt samaa asiaa testattiin ihmisillä, tosin pienemmässä mittakaavassa.

Italialainen tutkijaryhmä selvitti uudessa satunnaistetussa tutkimuksessa erittäin runsaasti, melko paljon ja vähän polyfenoleita, tarkemmin sanottuna flavanoleja, sisältävien kaakaovalmisteiden vaikutusta muistiin. Tutkittavia oli 90 ja heillä oli kaikilla lähtötilanteessa lievä muistihäiriö. Muistitoimintoja mitattiin hyvin yleisesti käytetyllä MMSE-testillä sekä Trail Making -testeillä ja sanallista valmiutta mittaavalla testillä (verbal fluency).

Eniten flavanoleja sisältänyt valmiste sisälsi päivää kohden 990 mg, melko paljon 520 mg ja vähän vain 45 mg flavanoleja. Vertailun vuoksi, kaupallisesti yleisesti saatavilla olevissa tummissa suklaissa on flavanoleja n. 100-800 mg/100 g ja maitosuklaassa n. 40 mg/100 g (Langer et al. 2011, 12 näytteen tutkimus). Tutkimuksessa käytettiin siis viritettyä valmistetta, joka saattaa vastata raakasuklaata, jota ei ole alkalisoitu ja paahdettu tavanaomaiseen tapaan.

MMSE-pisteissä ei ollut eroa ryhmien välillä (ennen ja jälkeen 8 viikon jakson)

 

Kaakaon polyfenolien runsas saanti nopeutti yhdistämistehtävässä suoriutumista

 

Runsaasti polyfenoleita saaneet muistivat minuutissa enemmän kirjaimella ”X” alkavia sanoja

Puheensujuvuus ja ympyröiden yhdistämistehtävä meni siis paremmin 8 viikkoa runsaasti polyfenoleita sisältäneen kaakaojakson jälkeen. Melko paljon polyfeneloita sisältänyt valmiste vaikutti vähemmän sanojen muistamiseen, mutta nopeutti ympyröiden yhdistämistehtävässä pärjäämistä (vs vähän polyfenoleja). MMSE-tutkimuksessa ei tullut eroja ryhmien välille.

Myös verenpaineessa tapahtui selvästi edullisia muutoksia polyfenolirikkaan jakson aikana. Systolinen verenpaine väheni peräti 10 mmHg eniten polyfenoleja sisältäneen jakson aikana. Vähiten polyfenoleja sisältäneen jakson aikana verenpaine ei muuttunut.

Verensokeri, HOMA-indeksillä mitattu insuliiniresistenssi sekä rasvojen hapettuminen vähenivät runsaasti polyfenoleja sisältäneen ruokavalion aikana. LDL- ja HDL-kolesterolissa ei ollut ryhmien välillä eroja.

Tämä tutkimus lienee ensimmäinen muistihäiriöisillä tehty tutkimus, jonka mukaan kaakao voi kohentaa muistitehtävistä suoriutumista. Tutkimus jättää lyhyen kestonsa vuoksi epäselväksi, olisiko kaakaovalmiste voinut estää dementian ilmaantumista (MMSE-mittarin heikkenemistä alle tason 24).

Muut tutkimukset

Aiemmmin kaakaon vaikutuksia muistiin on tutkittu virkeämuistisilla nuorilla aikuisilla. Niissä tutkimuksissa on kertynyt jonkin verran näyttöä, että kaakao (tai tumma suklaa) voi piristää muistia.

  • kerta-annos 500-900 mg flavanoleja sisältävää kaakaovalmistetta paransi terveiden aikuisten suoriutumista tarkkaavaisuus- ja muistitesteistä (Scholey et al. 2009)
  • kerta-annos 720 mg flavanoleja sisältävää kaakaovalmistetta paransi terveiden aikuisten paitsi kognitiivista suoriutumista myös visuaalista reaktioaikaa eli huomiokykyä (Field et al. 2010)

Eräässä terveillä ikääntyneillä tehdyssä tutkimuksessa tumma suklaa ei kohentanut terveiden ikääntyneiden kognitiivista funktiota.  37 g tavanomaista tummaa suklaa päivässä kuuden viikon ajan toi nollatuoksen (Crews et al. 2008). Ottaen huomioon edellä mainitut erot kaakaovalmisteiden flavanolipitoisuuksissa on mahdollista, että käytetty suklaa ei ollut riittävän flavanolipitoista. Toki mahdollista on sekin, ettei todellista vaikutusta ole.

Lopuksi

Italialaisten tutkimus on älyttömän mielenkiintoinen, mutta kaipaa vahvistusta tulevissa tutkimuksissa. Saavutetut edut verenpaineessa, sokeri- ja insuliiniravoissa ovat samansuuntaisia aiheesta tehtyjen meta-analyysien kanssa. Tutkimus laitaa miettimään edelleen sitä, mikä on ollut super-foodistien huulilla alusta lähtien. Nykyinen tavanomainen kaakaopapujen alkalisointi (Dutching) ja paahtaminen taitaa olla terveysvaikutusten kannalta järjetön temppu. Sillä vähintäänkin puolitetaan tumman suklaan teoreettinen polyfenolikapasiteetti.

Raakasuklaa ei ole alkalisoitua eikä paahdettua, joten siinä on hyvinkin jäljellä tuplasti enemmän polyfenoleja. Silloin pienempikin annos voisi riittää hyvän efektin saavuttamiseen. Tumma raakasuklaa on järjettömän kallista, 30-50 g saattaa maksaa 3-6 euroa.

Jään odottamaan suurella mielenkiinnolla lisätutkimuksia aiheesta. Skeptikko nimittäin nostaa vielä päätään.

Lähde

Desideri G et al.  Benefits in cognitive function, blood pressure, and insulin resistance through cocoa flavanol consumption in elderly subjects with mild cognitive impairment: the Cocoa, Cognition, and Aging (CoCoA) study. Hypertension 2012;60(3):794-801

Mielenkiintoisia aiheeseen liittyviä tutkimuksia

Hii et al. Polyphenols in cocoa. As J Food Ag-Ind. 2009;2:702-22

Sathyapalan T et al. High cocoa polyphenol rich chocolate may reduce the burden of the symptoms in chronic fatigue syndrome.  Nutr J. 2010 Nov 22;9:55.

 Aiheeseen liittyviä aiempia kirjoituksiani

Järjestystä polyfenoleihin

Kaakao ja tumma suklaa edistää terveyttä -meta-analyysi toisensa perään

Ollakko vai eikö olla? Kalaöljy muistin suojaamisessa

Suomi ottaa polyfenolinsa kahvista