Sepelvaltimotautikuolleisuuden ja tyydyttyneen rasvan saannin muutokset Euroopassa

kirjoittanut | 20.08.2013 | Blogi | 13 Kommentit

On yleisesti tunnettua, että suomalaisten sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt jyrkästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Kehitykseen lienee useita syytekijöitä, mutta monille tavallisille ihmisille päälimmäiseksi on iskostunut tyydyttyneen rasvan saannin vähentyminen (kuva). Kolesteroliskeptikot  saattavat toisaalta väittää, että on yksittäisiä maita, joissa tyydyttyneen rasvan saanti on lisääntynyt, ja sydänkuolleisuus on silti laskenut (kuva).

Tällainen yksittäisten maiden esittely tuntuu valikoivalta. Mieltäni onkin ajoittain askarruttanut millainen on iso kuva koko Euroopassa. Nyt siihen tarjoitui  mahdollisuus, kun eurooppalaisest sepelvaltimotautikuolleisuudesta julkaistiin laaja selvitys.

Sepelvaltimotautikuolleisuus Euroopassa 

Pari kuukautta sitten julkaistiin kaikille avoin tiedeartikkeli European Heart Journal -lehdessä. Artikkelissa raportoidaan viimeisten vuosikymmenten vertailukelpoiset sepelvaltimotautikuolleisuus luvut EU:ssa. Alla oleva taulukko kertoo miesten sepelvaltimotautikuolleisuuden muutokset joissakin EU-maissa. Mukana oleviksi maiksi olen valinnut koko aineistosta ne maat, joista löytyy FAO:n ravintotasetietoa tyydyttyneen rasvan osalta (kts. alla)

Helpottaakseni työtäni jätin vastaavan kuvan naisten tilanteesta piirtämättä. Naisten tilanne on miesten kaltainen.

Kuvankaappaus 2013-8-19 kello 11.41.54

Miesten ikävakioitu sydänkuolleisuus joissakin EU-maissa per 100 000 henkilöä

Trendi on selvä. Kreikkaa lukuunottamatta miesten sepelvaltimotautikuolleisuus on laskenut selvästi EU-maissa viimeisten n. kolmenkymmenen vuoden aikana. Silti suomalaisen vaara kuolla sepelvaltimotautiin on edelleen noin kolminkertainen ranskalaiseen, espanjalaiseen tai portugalilaiseen verrattuna.

Tyydyttyneen rasvan saanti Euroopassa

Entäpä sitten tyydyttyneen rasvan saannin muutokset ja tämän hetkinen tilanne? Finravinto-tutkimuksen kaltaisiin tasaisin määräajoin toistettuihin tutkimuksiin pohjautuvaa kattavaa tietoa käsittääkseni ei ole saatavilla kaikista EU-maista. Yksi luotettava tietolähde lienee ravintotaseiden tieto. Vuosittain eri maissa kulutettujen (myytyjen) elintarvikkeiden pohjalta voidaan laskea tyydyttyneen rasvan saannissa tapahtuneet muutokset väestöissä.

FAO:n yhteenvetämien tilastojen perusteella Euroopassa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana suuria muutoksia tyydyttyneen rasvan saannissa. Pohjoismaissa sekä Brittein saarilla tyydyttyneen rasvan saanti on vähentynyt selvästi, kun taas Välimeren maissa ja Portugalissa tyydyttyneen rasvan saanti on lisääntynyt selvästi. Tilastot kattavat tilanteen aina vuoteen 2003 saakka, ja alkavat jo 1960-luvulta.

Kuvankaappaus 2013-8-19 kello 13.00.59

Tyydyttyneen rasvan saanti päivittäisestä energiasta prosentteina joissakin EU-maissa

Samalla kun Espanjan, Italian, Kreikan ja Ranskan tyydyttyneen rasvan saanti on lisääntynyt näiden maiden ruokavalio on muutoinkin heikentynyt:  se on siirtynyt amerikkalaistyyppistä pikaruokaa kohti.  Silti miesten sepelvaltimotautikuolleisuus ei ole lähtenyt näissä maissa nousuun. Tämä ei ole luonnollisestikaan ihme, koska sepelvaltimotautikuolleisuuteen vaikuttaa suuresti mm. tupakoinnin vähentyminen, verenpainetasojen aleneminen, kehittyneet lääke- ja kajoavat hoidot, nopeampi ensihoitoon pääsy ja monet muut osin vielä ehkä tuntemattomatkin tekijät.

Lopuksi

Eri maiden tyydyttyneen rasvan saannissa ja sepelvaltimotautikuolleisuudessa tapahtuneet samanaikaiset muutokset edustavat ns. ekologista korrelaatiota. Olen varsin epäileväinen tällaisten ekologisten tutkimusasetelmien suhteen, enkä usko niiden olevan vahvaa tiedettä. Toki niillä on oma arvonsa muun tiedon täydentäjänä, ja tarkempien tutkimushypoteesien luomisessa.

Ekologiset korrelaatiot ovat ylikäytettyjä tieteen popularisoinnissa. Niiden varjolla yritetään kaikenlaisia temppuja. Olkaa hereillä.

PS. Huonoon ruokavalioon liittyy joka tapauksessa suurin osa länsimaisia ihmisiä koskevista terveysriskeistä (Kuva, lähde)

Lähteet

Nichols M, Townsend N, Scarborough P, Rayner M.Trends in age-specific coronary heart disease mortality in the European Union over three decades: 1980-2009. Eur Heart J. 2013 Jun 25. [Epub ahead of print]

Schmidhuber J. The EU diet – Evolution, evaluation and the impacts of CAP [CAP=Common Agricultural Policy].

Aiheeseen liittyvä kirjoituksia omassa blogissa ja muualla:

Sokeri- ja hiilihydraattikuplia; ekologiset tutkimukset valokeilassa

Suomen sydänkuolleisuus on vähentynyt 80 %. Mikä on rasvan osuus?

Yhteenveto ravinnon rasvoista

Suomi vs. Eurooppa – historiikkia ja ravintotasetietoa (Patrik Borg)